Energetikos pertvarka bus sėkminga tik tada, jeigu dalyvaus kiekvienas iš mūsų

Vasario mėnesį vykusiame TEN skyriaus posėdyje buvo daug kalbama apie žmonių vaidmenį vykstant energetikos pertvarkai, o energetikos ekspertai supažindino su savo darbo su piliečiais patirtimi.

Kuo energetikos pertvarka gali būti naudinga piliečiams? Kaip užtikrinti, kad energija būtų prieinama visiems? Energetikos pertvarka reiškia esminę mūsų visuomenės transformaciją ir paveiks kiekvieno iš mūsų kasdienybę. Ji susijusi ne tik su klimato kaita, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu ir naujų technologijų naudojimu. Tai proga įgyvendinti struktūrinius pokyčius, suteikiant piliečiams svarbų vaidmenį šiame procese. Piliečių dalyvavimo klausimas yra esminis. „Energetikos pertvarka negali būti sėkminga be visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo – reikia atsižvelgti į visų veikėjų poreikius, – kalbėjo TEN skyriaus pirmininkas Pierre Jean Coulon. – Energijos paskirtis – tarnauti nustatytam tikslui, supaprastinti piliečių, įskaitant namų ūkius ir įmones, gyvenimą. Be energijos negalima patenkinti savo bazinių poreikių: be jos negali egzistuoti švietimas, sveikatos priežiūros sistema ir transportas“.

Energetikos pertvarka turi milžinišką ekonominį ir socialinį potencialą, ypač regionų lygmeniu. Sparčiai mažėjančios decentralizuotų atsinaujinančiosios energijos technologijų kainos suteikia daugybę galimybių mažiau pažangiems regionams stiprinti vietos ekonomiką ir suteikia piliečiams progą tapti energiją gaminančiais vartotojais. Kitaip tariant, žmonės ne tik perka (vartoja) švarią energiją, bet ir aktyviai dalyvauja šiame procese, nes įsitraukia į energijos gamybą. „“, – kalbėjo EESRK narys Lutz Ribbe parodytame vaizdo įraše.

Jo teigimu, kartu svarbu akcentuoti susirūpinimą, kad kai kurie regionai, miestai ir pažeidžiamos visuomenės grupės gali likti šio proceso nuošalyje. Pasak L. Ribbe, būtent todėl labai svarbu „ Mes galime padėti šalinti energijos nepriteklių per atsinaujinančiosios energijos gamybą, jeigu tik tam bus politinė valia“. (mp)