Tavo Europa, tavo balsas! 10-metis: balsuokite dėl ateities

This page is also available in

Gerbiamieji,

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 10-ąjį kartą organizuoja renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“, kuris vyks Briuselyje 2019 m. kovo 21 –22 d.

„Tavo Europa, tavo balsas!“ (Tavo Europa, tavo balsas!) 33 mokyklų moksleiviai (iš dvidešimt aštuonių ES valstybių narių ir penkių šalių kandidačių į ES) kviečiami į Briuselį diskusijai aktualia, jaunimui svarbia tema.

Šį kartą renginys pavadintas „Tavo Europa, tavo balsas! 10-metis: balsuokite dėl ateities“, skirtas 2019 m. įvyksiantiems Europos Parlamento rinkimams. Moksleiviai bus raginami pareikšti savo nuomonę dėl keleto klausimų, pavyzdžiui:

  • Koks turėtų būti jaunimo vaidmuo kuriant Europą ir kaip jie galėtų aktyviau dalyvauti?
  • Kaip Europa gali užtikrinti, kad daugiau jaunų žmonių dalyvautų rinkimuose ir kokios galėtų būti jų balso pasekmės?
  • Kaip stiprinti Europoje demokratiją ir pagerinti informavimą apie ES politiką, kad būtų galima kovoti su melagingomis naujienomis?
  • Kaip Europos jaunimas gali padėti užtikrinti, kad Europa taptų demokratiškesnė ir labiau dalyvaujamojo pobūdžio?

Jei jūsų mokykla yra vienos iš 28 valstybių narių ar vienos iš 5 šalių kandidačių į ES vidurinė mokykla, nepriklausomai nuo jos pobūdžio, primygtinai raginame Jus atsiųsti mums paraišką dalyvauti 2019 m. renginyje „Tavo Europa, tavo balsas!“.

Mokyklos bus atrenkamos burtų keliu, o laimėjusieji tris dienas viešės Briuselyje.

Jei jūsų mokykla bus atrinkta, galėsite siųsti tris priešpaskutinių klasių moksleivius, lydimus mokytojo. EESRK padengs kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, taip pat maitinimo išlaidas renginio metu.

Moksleiviai susitiks su moksleiviais iš kitų šalių, su kuriais jie gali keistis nuomonėmis ir rengti rezoliucijas su Europos Sąjunga susijusiais klausimais. Tai bus unikali galimybė geriau suprasti, kaip veikia Europos Sąjunga, ir dalyvauti diskusijoje, panašioje į asamblėjos ir vykstančioje daugiakultūrėje aplinkoje.

Plenarinių posėdžių metu bus verčiama žodžiu iš anglų ir prancūzų kalbų ir į jas, o parengiamieji darbo grupių posėdžiai vyks anglų kalba.

EESRK nariai lankysis atrinktose mokyklose, kad parengtų moksleivius diskusijoms, kuriose jiems teks dalyvauti Briuselyje. Prieš šiuos vizitus mokykloms bus išsiųsti dokumentai ir mokomoji medžiaga.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamas išsamus renginio aprašymas, 2018 m. renginio „Tavo Europa, tavo balsas!“ vaizdo medžiaga, internetinė registracijos forma, taisyklės ir visa praktinė informacija.

Galutinė paraiškų pateikimo data – 2018 m. lapkričio 18 d.

Laukiame Jūsų atvykstant į Briuselį!

Pagarbiai
Isabel Caño Aguilar,
už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also