Socialinės teisės ir kelių eismo saugumas

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Sausio mėn. plenarinėje sesijoje buvo priimta svarbi nuomonė dėl transporto sektoriaus itin svarbaus vaidmens ES ekonomikai, kurioje nagrinėjami esminiai klausimai, pavyzdžiui, poilsio laikas ir darbuotojų komandiravimas. Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad į judumo dokumento rinkinį įtrauktų teisės aktų pakeitimai neleidžia veiksmingai išspręsti nustatytų įvairių problemų ir, Darbuotojų grupės nuomone, jais neužtikrinama sėkminga kova su socialiniu dempingu kelių transporto sektoriuje. Be to, siekiant geriau kontroliuoti, kaip šios taisyklės taikomos tarptautiniu lygmeniu, EESRK ragina įsteigti Europos kelių transporto agentūrą.

„Kainų vaidmuo transporto sektoriuje yra esminis, todėl mes turime nustatyti taisykles, kuriomis būtų užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visiems vežėjams, nepriklausomai nuo jų dydžio, ir visiems mobiliesiems darbuotojams nesukuriant naujų kliūčių vidaus rinkoje ir nepažeidžiant socialinės apsaugos teisės aktų“, – pabrėžė pranešėja Tanja Buzek. Ji pridūrė, kad vidaus rinka turi veikti visų suinteresuotųjų subjektų labui ir visose – tiek senosiose, tiek naujosiose – valstybėse narėse.

Taikyti darbuotojų komandiravimo taisykles kelių transporto sektoriuje visoje ES yra labai svarbu siekiant sukurti vienodas sąlygas darbuotojams ir įmonėms, taip pat svarbu stebėti, ar jos yra veiksmingai taikomos. Atsižvelgdami į tai, mes pritariame EESRK susirūpinimui, kad dėl numatyto ne ilgesnio kaip 6 mėnesių draudimo laikotarpio ir apimamos vairuotojų grupės gali mažėti komandiravimo taisyklių vykdymo užtikrinimo ir taikymo kontrolės veiksmingumas. (mg)