„Tavo Europa, tavo balsas 2018“: įkvepiančios idėjos ieškant vienybės Europos kultūrų įvairovėje

This page is also available in

Europos jaunimas teigia, kad didinant galimybes mokytis kalbų keliaujant, labiau atveriant prieigą prie Europos kultūros paminklų ir puoselėjant nacionalinę virtuvę ir amatus kaip mūsų kultūros savastį galima paskatinti jaunuosius europiečius susipažinti su skirtingomis kultūromis ir geriau suprasti mūsų bendrą kultūros paveldą. Šias rekomendacijas ES politikos formuotojams pateikė 99 moksleiviai iš visos Europos, dalyvavę kasmetiniame renginyje jaunimui „Tavo Europa, tavo balsas 2018“. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) organizuojamas renginys Briuselyje vyko devintą kartą.

Geriausios idėjos Europos kultūrai

Kovo 15–16 d. EESRK priėmė 33 moksleivius iš 28 ES valstybių narių ir 5 šalių kandidačių. Kadangi 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais, renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ taip pat didžiausias dėmesys buvo skiriamas kultūrai pasirinkus temą „Suvienijusi įvairovę. Europos kultūros ateitis ir jaunimas“.

EESRK pirmininko pavaduotojas Gonçalo Lobo Xavier pabrėžė, kaip svarbu išklausyti jaunimą ir atsižvelgti į jo idėjas. „Šis neįtikėtinas projektas, kuris vadinasi Europa, priklauso visiems, jį kuria visi ir kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę. Būtent dėl to jūs esate čia“, – pasakė G. Lobo Xavier, sveikindamas į renginį „Tavo Europa, tavo balsas“ atvykusius moksleivius.  

Debatų ir praktinių seminarų metu moksleiviai intensyviai diskutavo, kaip išsaugoti Europos kultūros paveldą ir pasiekti, kad jis taptų patrauklesnis jauniems europiečiams. Išsakytos idėjos atspindėjo svarbias ir Europoje daug diskusijų sukėlusias temas, pavyzdžiui, lygybės, saugumo ir integracijos, kurias būtų galima gilinti vykdant kultūrinę veiklą. Iš 10 konkrečių rekomendacijų ES politikos formuotojams balsuojant buvo atrinkti trys patraukliausi pasiūlymai:

  1. Galimybė susipažinti su kitomis kultūromis keliaujant. Pagal šį projektą siūloma sukurti specialią mokymosi mainų programą, į kurią būtų įtrauktos kalbų pamokos. Pagal šią programą moksleiviai gyventų priimančiosiose šeimose ir susipažintų su naujomis kultūromis. „Jeigu jūs keliaujate ir susipažįstate su skirtingomis kultūromis, jūs išmokstate jas labiau vertinti ir pradedate didžiuotis, kad esate europiečiai“, – paaiškino šią rekomendaciją pristačiusi moksleivė iš Kipro;
  2. Išsaugoti kultūrą, pasimokyti iš praeities ir ja pasinaudoti kuriant ateitį. Šios rekomendacijos tikslas – kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti Europos Sąjungos virtuvės namus. „Užsisakant konkretų nacionalinį patiekalą būtų gaunamas lapelis, kuriame būtų paaiškintos patiekalo atsiradimo istorinės aplinkybės, ir tai padidintų toleranciją tarp tautų“, – sakė Slovėnijos atstovė. Be to, grupė moksleivių pasiūlė sukurti paramos programą tradicinių rankdarbių parduotuvėlėms siekiant išsaugoti mūsų tradicinę liaudies kultūrą;
  3. Eksperimentuoti su kultūra. Šiuo projektu siekiama priartinti kultūrą ir kultūros paveldą prie visų gyventojų organizuojant festivalius kelionių tema ir vengiant telkti muziejus dideliuose miestuose. „Tai idealas, kurio turėtume siekti, nes tai yra būdas praturtėti. Daug įdomiau atsiverti kitoms kultūroms. Tačiau nesu tikra, ar Europos kultūra šiuo metu yra pasiekiama“, – sakė Prancūzijos atstovė.

Kultūra – Europos širdis

Europos paaugliai turėjo galimybę su EESRK nariais, ekspertais ir menininkais aptarti mūsų kultūros paveldo apsaugos ir puoselėjimo klausimą.

„Negalime kurti Europos, jei daugiau dėmesio neskirsime mūsų kultūrai ir mūsų kultūros paveldui. Pernelyg ilgai Europa buvo kuriama skatinant ekonomiką, finansus ir rinką“, – teigė kultūrą ir gamtos paveldą Europoje saugančios organizacijos „Europa Nostra“ generalinė sekretorė Sneška Quaedvlieg-Mihailović. „Tai nepaprastai svarbios priemonės siekiant sutelkti ekonomiką ir visuomenę. Bet kas yra Europos kūnas ir siela? Tai kultūra ir kultūros paveldas“, – pridūrė ji.

S. Quaedvlieg-Mihailović taip pat pažymėjo, kad jei Europos kultūros paveldas yra bendras, Europos piliečiams tenka bendra atsakomybė už jo išsaugojimą.

EESRK pirmininkas Georges Dassis savo ruožtu pabrėžė, kad daugelio europiečių gyvenimas dabar yra privilegijuotas, teigdamas, kad anksčiau Europoje taip buvo ne visur ir ne visada. „Tikrai svarbu skatinti jaunus žmones prisiimti atsakomybę ir sužinoti ne tik kas yra pasiekta, bet ir ką galima padaryti geriau. Turime dirbti kartu, ir ypač su jaunimu, nes be jūsų nebus nieko“, – sakė G. Dassis.

EESRK pasirūpins, kad šie trys daugiausiai balsų gavę pasiūlymai patektų į Komiteto rekomendacijas ES teisės aktų leidėjams. Be to, „Europa Nostra“ generalinė sekretorė S. Quaedvlieg-Mihailović pareiškė, kad norėtų šias rekomendacijas pateikti Europos kultūros paveldo aukščiausiojo lygio susitikime, kuris šią vasarą vyks Berlyne.

Kiekvienais metais EESRK atsitiktine tvarka atrenka 33 mokyklas – po vieną iš kiekvienos valstybės narės ir šalies kandidatės – ir pakviečia dalyvauti šioje unikalioje metinėje jaunimo iniciatyvoje. Kadangi renginys „Tavo Europa, tavo balsas“ tampa vis populiaresnis, EESRK pirmininko pavaduotojas G. Lobo Xavier pasiūlė sukurti iniciatyvoje dalyvavusių ir dalyvaujančių mokinių ir mokytojų tinklą.

Daugiau informacijos apie renginį „Tavo Europa, tavo balsas“: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.

Downloads