Pētījuma secinājums: pārrobežu pakalpojumi veicina izaugsmi

Kā secināts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas nesen pasūtītā pētījumā, pārrobežu pakalpojumi rada jaunas darbvietas un stimulē ekonomikas izaugsmi. Tie labvēlīgi ietekmē visas ES valstis un dažāda veida darbvietas — gan darbaspēka, gan zināšanu ietilpīgs. Dokuments apliecina, ka, izvairoties no stingra regulējuma pārrobežu pakalpojumu jomā, iekšējais tirgus labvēlīgi ietekmē ES ekonomiku. Pārrobežu pakalpojumu daļas samazināšanās par 1 % ES ekonomikai izmaksātu 8 miljardus eiro.

2014. gadā 11 miljoni darbvietu Eiropas Savienībā bija balstīti uz pārrobežu pakalpojumu eksportu. Kopš 2000. gada to darba ņēmēju skaits, kuri ir atkarīgi no pārrobežu pakalpojumiem, ir gandrīz divkāršojies. Laikā, kad kopējais nodarbinātības apjoms Eiropas Savienībā pieauga par 5,5 %, no pārrobežu pakalpojumiem atkarīgā nodarbinātība palielinājās par 94 %. Tas skaidri atklāj pozitīvu ietekmi uz ES ekonomiku. Valstis, kurās ir lielāks pārrobežu pakalpojumu īpatsvars, ir konstatējušas daudz lielāku nodarbinātības līmeņa un IKP pieaugumu nekā valstis, kuras ir mazākā apmērā iesaistītas pārrobežu pakalpojumu tirgū.

Pētījums pierāda, ka pārrobežu pakalpojumi nav nedz sociālais dempings, nedz dalībvalstu ekonomikas drauds. Stingrāks pārrobežu pakalpojumu regulējums negatīvi ietekmētu ekonomiku un apdraudētu vienotā tirgus integritāti, norādīja Darba devēju grupas priekšsēdētāja vietnieks Peter Clever.

Dokuments liecina, ka pretēji sabiedrības priekšstatam 3 darbvietas no 4 atrodas vienā no ES-15 dalībvalstīm. Gandrīz 40 % darbinieku tika norīkoti darbā no vienas valsts ar augstu atalgojumu uz citu valsti ar augstu atalgojumu. Tas ir skaidrs apliecinājums tam, ka ES dalībvalstis pārrobežu pakalpojumi ietekmē pozitīvi. 2014. gada kopējā pievienotā vērtība, kas atkarīga no pārrobežu pakalpojumu eksporta sasniedz 625 miljardus 28 dalībvalstīs kopā.

Turklāt pārrobežu pakalpojumi neaprobežojas tikai ar darbietilpīgām zemu atalgotām darbvietām. Jomās, kurām raksturīgas zināšanu ietilpīgas darbvietas un kuras ir atkarīgas no pārrobežu pakalpojumiem, ir konstatēts gandrīz tāds pats darbvietu pieaugums kā darbietilpīgās jomās.

Pētījumā norādīts arī, ka valstīs, kurās vidēji ir lielāks pārrobežu pakalpojumu līmenis, nabadzība un sociālā atstumtība apdraud mazāku skaitu cilvēku, kā arī tiek reģistrēts augstāks laimes līmenis un lielāka apmierinātība ar dzīvi.

Pētījumu sagatavojusi Vācijas domnīca IW Consult, un to pasūtījusi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pēc Darba devēju grupas pieprasījuma. Dokumentu iespējams lejupielādēt šeit: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

PR 29/2019: Cross-border services boost growth – study says
Executive summary