Paskutinis kvietimas teikti projektus 2019 m. EESRK pilietinės visuomenės premijai už lyčių lygybę gauti

This page is also available in

Galutinė paraiškų pateikimo data – rugsėjo 6 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) kviečia pilietinės visuomenės organizacijas ir asmenis iš visos Europos Sąjungos dalyvauti prestižiniame konkurse pilietinės visuomenės premijai gauti. Šiais metais bus apdovanojamos iniciatyvos, kuriomis kovojama su lyčių stereotipais, užtikrinant lygias moterų ir vyrų galimybes ir vienodas sąlygas visose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. rugsėjo 6 d. 10.00 val.

EESRK – ES lygmeniu atstovaujantis profesinėms sąjungoms, NVO ir darbdavių organizacijoms – pirmą kvietimą dalyvauti konkurse dėl premijos, kurios bendra vertė – 50 000 EUR, paskelbė birželio mėn. Per 2019 m. gruodžio 12 d. Briuselyje vyksiančią apdovanojimų ceremoniją  premija bus įteikta ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams.

EESRK Pilietinės visuomenės premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Pavieniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas premijai gauti. Premija gali būti apdovanojamos iniciatyvos arba projektai, kurie jau įgyvendinti arba vis dar įgyvendinami.

Visą reikalavimų sąrašą ir internetinę paraiškos formą rasite EESRK interneto svetainėje: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

DAUGIAU APIE ŠIŲ METŲ PREMIJOS TEMĄ

Šiais metais EESRK teiks Pilietinės visuomenės premiją už išskirtinius projektus ir iniciatyvas, skirtus bent vienam iš toliau nurodytų dalykų:

  • kova su lyčių stereotipais, diskriminaciniu socialiniu elgesiu ir išankstiniu nusistatymu visose ekonomikos ir visuomenės gyvenimo srityse arba informuotumo apie tai didinimas;
  • informuotumo apie lyčių stereotipų, kuriuos formuoja žiniasklaidos turinys, pasekmes, didinimas;
  • moterų dalyvavimo tradiciškai vyrų dominuojamose profesijose, pvz., gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei IRT sektoriuose, skatinimas ir kova su lyčių segregacija švietimo srityje;
  • veiksmai, kuriais siekiama pašalinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus;
  • moterų verslumo, lygybės priimant sprendimus, moterų ekonominės nepriklausomybės ir lyčių pusiausvyros skatinimas;
  • specifinių uždavinių, su kuriais susiduria pažeidžiamos moterys, pvz., vienišos motinos, neįgalios moterys, migrantės, etninių mažumų atstovės arba žemos kvalifikacijos darbuotojos, sprendimas.

PILIETINĖS VISUOMENĖS PREMIJA

Pilietinės visuomenės premija, kurią EESRK teiks jau vienuoliktą kartą, apdovanojamos ir skatinamos pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis didinama Europos sanglauda ir integracija, iniciatyvos ir laimėjimai. Teikiant 2018 m. apdovanojimus daugiausia dėmesio buvo skiriama tapatybei, Europos vertybėms ir Europos kultūros paveldui.

Prašytume jūsų paskatinti savo šalies pilietinės visuomenės organizacijas teikti paraiškas EESRK 2019 m. pilietinės visuomenės premijai gauti ir taip padėti pripažinti vertingus projektus.

Downloads

Paskutinis kvietimas teikti projektus 2019 m. EESRK pilietinės visuomenės premijai už lyčių lygybę gauti

See also