2019 m. renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ didžiausio palaikymo sulaukė pasiūlymas dėl Europos moksleiviams skirtos privalomos mokymo programos ES klausimais „Nėra švietimo – nėra balso“ (angl. No Education, No Vote)

This page is also available in

Participants in YEYS 2019

2019 m. kovo 21–22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) surengtame renginyje jaunimui „Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS) didžiausio palaikymo sulaukė pasiūlymas dėl privalomos mokymo programos apie Europos politiką siekiant šviesti piliečius prieš rinkimus. Ši iniciatyva ir trys kiti atrinkti pasiūlymai, skirti naujų technologijų ir socialinių medijų naudojimui siekiant paskatinti piliečių dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose, bus nusiųsti svarstyti Europos Parlamentui.

Po dvi dienas trukusių aktyvių diskusijų ir debatų 99 atrinkti 16–17 metų moksleiviai renginio „Tavo Europa, tavo balsas 2019“ baigiamajame plenariniame posėdyje pateikė 10 rekomendacijų. Daugiausia dėmesio buvo skirta švietimui ir socialinėms medijoms, tačiau nemažai projektų pateikta apie interneto platformas ir realius susitikimus, kad pilietinė visuomenė galėtų (at)kurti ryšį su politikos formuotojais. Keturi populiariausi pasiūlymai buvo šie:

1. Nėra švietimo – nėra balso (angl. No Education, No Vote) – projektas dėl visoms Europos mokykloms privalomos mokymo programos, kurią sudarytų trys dalys: praktinė dalis – lankymasis ES institucijose, teorinė dalis – testai ir prezentacijos, ir interaktyvi platforma, kurioje vyktų viktorinos ir būtų dedami vaizdo įrašai.

2. EU&U.EU – interneto svetainė, kurioje būtų apibendrinama informacija apie ES ir Europos Parlamento rinkimus, siekiant didinti skaidrumą ir piliečių informuotumą aktyviai naudojantis socialinėmis medijomis ir multimedijos turiniu.

3. (ex-aequo) Europe e-VOTE – pasiūlymas rinkimų dieną paskelbti valstybine švente ir skatinti elektroninį balsavimą ir iniciatyva From You to EU, kuria siekiama susieti socialinių judėjimų atstovus su politikais ir jiems sudaryti sąlygas bendradarbiauti ieškant sprendimų.

Kiti moksleivių pateikti pasiūlymai:

#Insta (nt) vote – pasiūlymas gerinti ES socialinių medijų paskyrų veikimą įtraukiant specialiai jaunimui skirtą kokybišką turinį, pavyzdžiui, trumpus vaizdo siužetus ir nuomonės formuotojų pasiūlymus, siekiant didinti informuotumą ir dalyvavimą.

Jaunųjų europiečių tinklas (angl. Network of Young Europeans) – projektas, skirtas informuoti apie ES veiksmus ir galimybių ribas, suburti įvairius žmones visoje Europoje ir skatinti diskusijas interneto platformoje, kurioje būtų organizuojami projektai ir skelbiami jų rezultatai.

At(rask) savo balsą (angl. Find(ing) your voice) – dviejų dalių projektas: tris kartus per metus rengiami aukščiausiojo lygio susitikimai, organizuojant tiesioginį dialogą ir įvairią veiklą Europos jaunimui ir politikams, taip pat interneto svetainė su interaktyviu turiniu ir informacija.

Kurkite savo ateitį – išsakykite savo nuomonę (angl. Shape your future – express yourself) – interneto svetainė, kurioje būtų galima teikti nuomones įvairiomis temomis, aktualiomis jaunimui iki 26 metų. Susipažinę su nuomone naudotojai galėtų spausti „patinka“ arba „nepatinka“, o pačios populiariausios nuomonės būtų pristatytos Europos Parlamente.

SharEU – programėlė, kuri susietų socialinius judėjimus su ES institucijomis, o šioje srityje besispecializuojantys moderatoriai Europos Parlamentui kas mėnesį teiktų ataskaitas apie pateiktas iniciatyvas, taip sukuriant glaudesnę sąsają su piliečiais.

Balsai, kuriuos verta išgirsti (angl. Voices worth being heard) – platforma, kurioje būtų galima propaguoti iniciatyvas ir kalbas siekiant paskatinti rinkėjus dalyvauti ir kovoti už savo idėjas. Dalyviai atrinktų iniciatyvas, kurios būtų pristatytos Europos Parlamentui.

Moksleivius pasveikino EESRK pirmininkas Luca Jahier. Jis pasakė: „Turime sekti Gretos Thunberg pavyzdžiu: ji, drąsiai reikšdama savo mintis, sugebėjo per tokį trumpą laiką sutelkti tiek žmonių. Prašau jūsų, dalyvaukite šioje kovoje, nebijokite provokuoti, nes kovojate ne tik už savo, bet ir už mūsų ateitį.“ EESRK pirmininko pavaduotoja komunikacijos klausimais Isabel Caño baigiantis renginiui pažymėjo: „Didžiuojamės, galėdami dalytis jūsų idėjomis, svajonėmis, entuziazmu ir sprendimais tokioje institucijoje, kaip EESRK, kurioje mes visi mokomės derinti pozicijas, nes tai būdas pasiekti bendrą sutarimą“. Irini Pari, EESRK narė, 2010 m. inicijavusi renginį „Tavo Europa, tavo balsas“, pridūrė: “Kiekvienas iššūkis yra galimybė ir jūs mums tai įrodėte. Neleiskite baimei nugalėti, tik išskleiskite sparnus. Europa ir pasaulis priklauso jums.“

Bendroji informacija

Moksleivių buvo paprašyta pasidalyti savo idėjomis apie 2019 m. Europos Parlamento rinkimus ir pateikti pasiūlymų šiais konkrečiais klausimais:

  • Kaip galėtume ateityje sustiprinti atstovaujamąją demokratiją?
  • Kokių politinės veiklos galimybių esama be Europos Parlamento rinkimų ir kaip būtų galima tokioje veikloje dalyvauti?
  • Ką, jūsų nuomone, reikėtų daryti, kad daugiau rinkėjų dalyvautų Europos Parlamento rinkimuose?

Dalyvauti šioje iniciatyvoje elektroninės atrankos būdu buvo atrinktos 33 mokyklos. Dalyvavo po vieną mokyklą iš visų 28 ES valstybių narių ir penkių šalių kandidačių (Albanijos, Šiaurės Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos). Dalyvauti šiame 10-tą kartą organizuojamame renginyje buvo gauta kaip niekad daug paraiškų – 1038.

Renginį „Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS) organizuoja EESRK, Europos lygmeniu atstovaujantis pilietinei visuomenei, ir tai yra Komiteto pagrindinis jaunimui skirtas renginys. Šia iniciatyva EESRK siekia užtikrinti, kad formuojant ES politiką būtų atsižvelgta į jaunosios kartos nuomonę, patirtį ir idėjas. EESRK nori išlaikyti ir plėtoti savo ryšius su Jungtinės Karalystės pilietine visuomene po „Brexit’o“, todėl nusprendė į šią diskusiją įtraukti Didžiosios Britanijos jaunimą, nors labai tikėtina, kad jie nebalsuos 2019 m. rinkimuose į EP.

Daugiau informacijos apie 2019 m. renginį „Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS 2019) pateikiama oficialiame renginio tinklalapyje.

Downloads

PR 15/2019: 2019 m. renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ didžiausio palaikymo sulaukė pasiūlymas dėl Europos moksleiviams skirtos privalomos mokymo programos ES klausimais „Nėra švietimo – nėra balso“ (angl. No Education, No Vote)