Pristatė nuotolinio mokymosi idėjas, remdamas mokytojus ir besimokančius, kartu gindamas vienodos prieigos prie nuotolinio mokymo teisę

This page is also available in

 

Tatjana BABRAUSKIENĖ
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS)

Mano organizacija – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) labai aktyviai ėmėsi šalinti koronaviruso pasekmes švietimo sektoriuje: viena vertus, spręsdama užimtumo ir darbo sąlygų klausimus, ir, kita vertus, profesinius klausimus, įskaitant švietimo profesinių sąjungų dalyvavimą ir konsultacijas rengiant nuotolinio mokymosi priemones.

Iš karto po to, kai netikėtai buvo paskelbtas karantinas dėl COVID-19 ir švietimo sistemoje staiga pereita prie nuotolinio mokymosi, mūsų profesinė sąjunga visapusiškai rėmė mokytojus ir besimokančiuosius, pavyzdžiui, mūsų interneto svetainėje sukurtas informacijos apie COVID-19 puslapis, kuriame skelbėme rekomendacijas ir teikėme teisines konsultacijas bei paramą: https://www.svietimoprofsajunga.lt/informacija-apie-covid-19/.

Be to, sukūrėme puslapį „Nuotolinio mokymo(si) idėjos“ ir pateikėme savo nariams ir visiems ugdytojams naudingų e. mokymo ir e. mokymosi idėjų ir priemonių, taip pat sudarėme palankesnes sąlygas keistis metodine medžiaga: https://www.svietimoprofsajunga.lt/nuotolinio-mokymo-si-idejos/.

Kartu raginome vyriausybę suteikti skaitmeninę infrastruktūrą, įrangą, metodinę ir mokymosi medžiagą ir visiems mokytojams bei besimokantiesiems užtikrinti vienodas galimybes naudotis nuotolinėmis švietimo priemonėmis. Raginome, kad švietimo profesinės sąjungos įsitrauktų ir kad švietimo priemonių, kuriomis reaguojama į pandemiją, rengimo ir įgyvendinimo procese būtų paisoma socialinio dialogo. Mes aktyviai dalyvavome konsultacijose minėtais klausimais. Daugiausia dėmesio skyrėme perėjimo prie nuotolinio švietimo poveikiui mokytojų užimtumui ir darbo sąlygoms, visų pirma atsižvelgdami į darbuotojus, kurių darbo vietos nesaugiausios. Galime pasidžiaugti, kad niekas neprarado darbo ir visiems švietimo darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis karantino metu (kuris baigėsi birželio 17 d.).

Nors iš esmės nuotolinis mokymas tampa nauja norma, vis dėlto reikėtų kruopščiai įvertinti, kaip besimokantieji ir mokytojai prisitaikė prie nuotolinio mokymosi. Reikia rimtai apsvarstyti, ar tradiciniai mokymo metodai vis dar veiksmingi, ir kaip galime užtikrinti mokymo tęstinumą ir prieinamumą klasėje vykstantį mokymą pakeitus pamokomis internetu. Ypatingą dėmesį turime skirti specialiųjų poreikių turintiems besimokantiesiems ir nepalankioje socialinėje padėtyje esantiems moksleiviams, kurie nukentėjo dėl e. mokymosi, nes tai buvo vienintelė mokymo forma, o socialinė parama nebuvo teikiama. Esame susirūpinę, kad gali išaugti skaitmeninė nelygybė, todėl raginame net ir pasibaigus COVID-19 pandemijai toliau užtikrinti vienodas galimybes gauti kokybišką išsilavinimą tam skiriant pakankamai lėšų.