Nors protekcionizmas nėra tinkamas pasirinkimas Europai, ES negali leisti, kad jos vidaus rinką užplūstų produktai, kurie akivaizdžiai neatitinka jos socialinių ir aplinkos standartų ir kelia grėsmę jos pramonei – apie tai perspėjama sausio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nuomonėje dėl ES pramonės politikos.

Europa nori įkvėpti savo pavyzdžiu – jos apdirbamoji pramonė gina darbuotojų teises, saugo aplinką ir investuoja į inovacijas. Tačiau tam pasiekti reikia didelių sąnaudų, kurios atsispindi ES pagamintų produktų kainose. Norėdama užtikrinti savo pramonei teisingas prekybos sąlygas, ES privalo pasirūpinti, kad į jos rinką iš kitur patenkantiems produktams būtų taikomos tos pačios taisyklės. Tai buvo pagrindinė EESRK nuomonės Visapusiškas požiūris į pramonės politiką mintis.

„Europa negali... Ji negali sau leisti būti naivi. Perteklinių pajėgumų, neteisėtos valstybės pagalbos ir kitų nesąžiningos konkurencijos formų klausimai turi būti sprendžiami ES teisės aktais, kartu laikantis PPO taisyklių“, – teigė nuomonės pranešėjas Gonçalo Lobo Xavier (Darbdavių gr., PT).

ES į savo darbotvarkę turi įtraukti kovos su šia praktika priemones. ES antidempingo priemonės turi būti operatyvesnės, geriau stebimos ir lankstesnės.

EESRK pabrėžė, kad, palyginti su pasauliniais veikėjais, pavyzdžiui, Kinija, Indija ir Korėja, kurie labai aktyviai plėtoja savo pramonės politiką, Europa neturi nuoseklios ilgalaikės perspektyvos savo pramonei.

Reikia nuoseklaus pramonės veiksmų plano, į kurį būtų įtraukti privalomi tikslai, grafikai ir priemonės, skirtos spręsti keturis didžiausius artimiausių dešimties metų uždavinius: skaitmeninimo, klimato kaitos, globalizacijos ir demografinių pokyčių.

Taip pat svarbu susigrąžinti bent jau kai kuriuos Europos pramonės sektorius.

Nuomonė buvo parengta ES Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos prašymu.(dm)