Atotrūkis tarp lyčių skaitmeninių įgūdžių srityje yra jau ankstyvoje vaikystėje prasidedančios moterų diskriminacijos pasekmė. EESRK siūlo nagrinėjant įvairius nelygybės šaltinius taikyti daugiapakopį požiūrį ir visapusišką politiką.

„Švietimo sistema yra pagrindinė politikos sritis, kurioje reikia imtis veiksmų. Reikia kovoti su kultūriniais ir kalbiniais stereotipais, ir būtent pastarojoje srityje mes visi galime prisidėti, – teigia Giulia Barbucci. – Mergaitėms (ir berniukams) reikia priskirti kitokius pavyzdinius vaidmenis. XXI amžiuje pats laikas kovoti su lyčių stereotipais ir spręsti su jais susijusią problemą dėmesį sutelkiant į jos giliausias socialines ir kultūrines šaknis.“

Itin svarbu užtikrinti skaitmeninį raštingumą ir išsilavinimą visiems, o mokytojai ir dėstytojai turi mokėti naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Būtina didinti moterų susidomėjimą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) sritimis, pavyzdžiui, pateikiant pavyzdžių apie moterų dalyvavimą skaitmeninėje srityje ir sėkmingas moteris verslininkes, parodant sėkmingos profesinės ateities galimybes turint daugiau STEM dalykų žinių. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į didėjančią su IRT susijusio ugdymo, įskaitant kompleksinius, verslumo, skaitmeninius ir socialinius emocinius įgūdžius, kaip antai empatija, kūrybiškumas ir sudėtingų problemų sprendimas (kurie dažniausiai priskiriami moterims), svarbą.

Mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią išstūmimui iš darbo rinkos, visų pirma moterims. Šioje srityje labai svarbus socialinių partnerių vaidmuo. „Socialiniai partneriai paprastai turi imtis esminio vaidmens siekdami užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas ir galimybes naudotis socialine apsauga. Tai yra būtina ir atsižvelgiant į „gig“ ekonomiką“, – nurodo Giulia Barbucci. (sma)