Pirmininkas


 

Luca Jahier

 
Pirmininko pavaduotojai

Isabel Caño Aguilar

EESRK pirmininko pavaduotoja, Komunikacijos grupės pirmininkė

Milena Angelova

EESRK pirmininko pavaduotoja, Biudžeto grupės pirmininkė

 
Grupių pirmininkai


 

Jacek Krawczyk

Darbdavių grupės pirmininkas


 

Gabriele BISCHOFF

Darbuotojų grupės pirmininkė


 

Arno Metzler

Europos įvairovės grupės pirmininkas

 
Skyrių irmininkai


Stefano Palmieri

Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyriaus (ECO) pirmininkas


Ariane Rodert

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus (INT) pirmininkė


Dilyana Slavova

Išorės santykių skyriaus (REX) pirmininkė


Maurizio Reale

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus (NAT) pirmininkas


Christa Schweng

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus (SOC) pirmininkė


Pierre Jean Coulon

Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus (TEN) pirmininkas


Lucie Studničná

 Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) pirmininkė