Šių metų birželio 6 d. Ispanijos vyriausybės pirmininkas Pedro Sanchez pasiūlė Luisui Planasui žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministro postą savo vadovaujamoje vyriausybėje. L. Planas yra viena iškiliausių asmenybių Europos Sąjungos institucijų istorijoje. Savo 35 metų darbo patirtį Sąjungos reikalų srityje jis sukaupė būdamas diplomatu, aukštu Europos Komisijos pareigūnu, Europos Parlamento nariu ir, žinoma, kovotoju už stiprią, vieningą ir solidarią Europos Sąjungą. Jis tvirtai tiki Europa ir mano, kad „Europos Sąjungai alternatyvos nėra“.

Nuo 2014 m. sausio 20 d. Luis Planas buvo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniu sekretoriumi. Jis visada pabrėžė EESRK svarbą. Jo nuomone, Komitetas yra „žmogiškasis Europos veidas ir unikalus organizmas, pilietinę visuomenę ir Europos institucijas jungiantis tiltas“.

EESRK pirmininkas Luca Jahier L. Planasą apibūdino šiais žodžiais: „Luis Planas yra europietis iš įsitikinimo, jis toliau kurs piliečių lūkesčius pateisinančią Europą. Man buvo garbė dirbti su šiuo žmogumi ir esu įsitikinęs, kad darbe sukauptos žinios apie Europą bus naudingos Ispanijai Europos Sąjungoje.“

Už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño įsitikinusi, kad Luis Planas, kaip buvęs EESRK generalinis sekretorius, suteiks pridėtinės vertės Europos projektui, nes gerai supranta organizuotos pilietinės visuomenės svarbą ir yra susipažinęs su dialogo kultūra šiandieninėje Europoje.

Luis Planas kilęs iš Ispanijos Valensijos autonominės srities. Būdamas Europos idėjos šalininku jis aktyviai siekė, kad Ispanija taptų ES nare, ir buvo stojimo į ES derybų grupės nariu. L. planas buvo Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmų narys, ten ėjo atstovo spaudai Europos klausimais ir pranešėjo Ispanijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties ratifikavimo klausimu pareigas. Visada aktyviai dalyvavęs Europos reikaluose, nuo 1986 m. iki 1993 m. Luis Planas buvo išrinktas į Europos Parlamentą ir buvo Užsienio reikalų ir Konstitucinių reikalų komitetų nariu.

Vėliau jam buvo patikėtos Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Manuelio Marin'o, o po to – Komisijos nario Pedro Solbeso kabineto vadovo pareigos. 2004 m. jis buvo paskirtas Ispanijos ambasadoriumi Maroke, o 2010 m. – Ispanijos ambasadoriumi ir nuolatiniu atstovu Europos Sąjungoje.

2012 m. jis buvo paskirtas Andalūzijos regiono žemės ūkio, žuvininkystės ir aplinkos ministru. 2014 m. Luis Planas tapo EESRK generaliniu sekretoriumi. Be to, jis yra humanistas, puikus literatūros, poezijos ir muzikos žinovas. (eh)