EESRK pirmininko Lucos Jahier ir už komunikaciją atsakingos pirmininko pavaduotojos Isabel Caño Aguilar pareiškimas dėl tragiškų gaisrų Graikijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių vardu norėtume pareikšti visišką savo solidarumą Graikijos žmonėms.

Liūdime dėl aukų ir užjaučiame jų artimuosius, gedinčius dėl šios tragedijos netekčių.

Tvirtai raginame Europos Sąjungą imtis visų įmanomų priemonių paremti Graikijos vyriausybę šalinant šios gaivalinės nelaimės pasekmes.

Ši ir kitos panašios katastrofos, niokojančios kitas Europos šalis, yra klimato kaitos pasekmė ir aiškus įspėjimas.

Europos Komisijos prašymu EESRK šiuo metu rengia nuomonę dėl gaivalinių nelaimių. Dėl šios nuomonės, pavadinimu „ES reagavimo į nelaimes pajėgumų stiprinimas – RescEU“, bus balsuojama spalio mėnesį vyksiančioje plenarinėje sesijoje.

Dar kartą patvirtiname savo ryžtą kovoti su klimato kaita ir raginame imtis tikslinių priemonių Europos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant apsaugoti aplinką, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimus.