Transportas turi lemiamos svarbos, kad darnus vystymasis taptų realybe. Jis prisideda prie ekonomikos, prekybos ir užimtumo, tačiau taip pat kelia problemų, susijusių su aplinka, eismo intensyvumu ir sauga. Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala parengtame pranešime EESRK apžvelgia JT darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir, laikydamasis kompleksinio požiūrio dėl tarpusavyje susijusių ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos aspektų, ragina Komisiją parengti naują ir integruotą būsimos ES transporto politikos sistemą.

Transportas yra esminė Europos Sąjungos politika, tačiau, deja, jos formavimui vis dar būdingas izoliuotumas, todėl taikomi gana nenuoseklūs metodai ir iniciatyvos. Pavyzdžiui, rinkos klausimai priklauso transporto politikai, o su klimatu ir energetika susijusios problemos yra energetikos sąjungos dalis“, – kalbėjo T. Kylä-Harakka-Ruonala.

Taip pat reikia tinkamai valdyti galimybes ir iššūkius, kylančius dėl skaitmeninimo ir robotizavimo. „Transportas turi būti pasiekiamas, įperkamas, sklandžiai veikiantis ir veiksmingas, taip pat saugus ir atitinkantis žmonių ir prekių judėjimo poreikius. Šiuo tikslu reikia laikantis DVT daug investuoti į tinkamą infrastruktūrą, inovacijas ir veiksmingai veikiančias transporto, įskaitant viešąjį transportą, sistemas“, – padarė išvadą T. Kylä-Harakka-Ruonala.

Nuomonėje taip pat pabrėžiama, kad į transporto politikos rengimą ir įgyvendinimą gyvybiškai svarbu įtraukti pilietinę visuomenę. Viešajam sektoriui tenka pagrindinis vaidmuo, tačiau taip pat turi būti sudarytos palankesnės sąlygos pagal principą „iš apačios į viršų“ įgyvendinamoms iniciatyvoms ir partnerystėms. (mp)