NPLs

EESRK palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymus dėl neveiksnių paskolų. Komitetas siūlo atlikti siūlomo reglamentavimo poveikio vertinimą, tačiau tiki, jog šie pasiūlymai prisidės prie Europos pinigų sąjungos stiprinimo ir bankų sąjungos sukūrimo.

Siekiant sumažinti neveiksnių paskolų kiekį ir užkirsti kelią tokių paskolų kaupimuisi, būtina imtis papildomų priemonių ES lygmeniu. Be to, siekiant išvengti pernelyg didelio įsiskolinimo padarinių ateityje ir sudaryti galimybes bankams sutelkti dėmesį į skolinimo paslaugas verslui ir piliečiams, labai svarbu iš finansų įstaigų sąskaitų pašalinti nuvertėjusias skolas. Ateityje kredito įstaigos turėtų skolinti atsakingai.

EESRK nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymų išsakomos abejonės dėl požiūrio, kad vienas sprendimas tinka visiems, ir dėl atidėjinių naujoms neveiksnioms paskoloms sudarymo tvarkaraščio atsižvelgiant į teisės aktais nustatytas prudencines finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Taikant stiprinimo priemones turėtų būti atsižvelgiama į nacionalinės civilinės teisės skirtumus ir civilinių teismų procedūrų trukmę. Dėl siūlomo tvarkaraščio bankai gali būti priversti šias paskolas greitai parduoti, o tai nenaudinga finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms.

Todėl labai rekomenduotina įvertinti galimą siūlomo reglamentavimo poveikį bankams, kredito perdavimui namų ūkiams, MVĮ ir BVP augimui, kad pamatytume, ar siūlomas reglamentavimas yra tinkamas ir veiksmingas.

Komisijos pasiūlymai skatina antrinių neveiksnių paskolų rinkų plėtrą. EESRK mano, kad reguliavimo institucijos neturi skatinti parduoti neveiksnių paskolų, nes esama pavojaus, kad neveiksnios paskolos bus parduodamos antrinėse rinkose už mažesnę kainą, negu kaina, kurią būtų galima gauti jas tvarkant bankuose. (jk)