EESRK mano, kad, atsižvelgiant į piliečių iniciatyvą „Right2Water“, atnaujinta Geriamojo vandens direktyva turėtų būti grindžiama PSO gairėmis. Joje turėtų būti numatyta žmogaus teisė į prieigą prie vandens. EESRK nuomonėje „Geriamojo vandens direktyva“ raginama stabdyti vandens privatizavimą ir imtis priemonių, kurios skatintų žmones racionaliai naudotis šiuo ribotu ištekliumi. Be to, reikėtų numatyti mineralinio vandens pramonei galinčias kilti problemas.

EESRK apgailestauja, kad Komisijos pasiūlyme nėra aiškiai pripažįstama visuotinė teisė į geriamąjį vandenį ir sanitarines paslaugas, kaip buvo reikalaujama Europos piliečių iniciatyvoje ir Tvaraus vystymosi tiksluose. PSO modelis, grindžiamas minimaliu vandens kiekiu vienam asmeniui per dieną, galėtų būti perspektyvus sprendimas.

Nuomonės pranešėjas Gerardo Larghi pažymėjo: „Geriamasis vanduo yra viena pagrindinių viešųjų gėrybių, kuri labai svarbi kiekvieno žmogaus sveikatai, gerovei ir orumui, taip pat ekonominei ir gamybos veiklai, todėl jis nebeturėtų būti privatizuojamas.“

Tiek individualiems vartotojams, tiek pramonei ir žemės ūkiui reikėtų taikyti priemones, kuriomis būtų atgrasoma vartoti neproporcingai daug vandens.

Išankstinės priemonės, įskaitant įmonių restruktūrizaciją ir darbuotojų persikvalifikavimą, turėtų sušvelninti tikėtiną poveikį mineralinio vandens gamintojams. (sma)