Kai Austrijos ES reikalų, menų, kultūros ir žiniasklaidos ministras Gernot Blümel liepos 11 d. EESRK plenarinėje sesijoje pristatė Austrijos ES programą, migracija buvo viena svarbiausių temų.

„ES gresia nesėkmė sprendžiant migracijos problemą, saugant Šengeno erdvę, ginant pamatines vertybes. Turėtume kurti ne Europą, kuri saugo, bet Europą, kuri saugo, skatina ir dalijasi“, – tvirtino EESRK pirmininkas Luca Jahier.

Darbuotojų grupės pirmininkės Gabriele Bischoff nuomone, darbuotojai pasisakė už kitokį sąvokos „Europa, kuri saugo“ turinį: „Ypač šiais laikais, kai nyksta pasitikėjimas Europa, piliečiams reikia žinoti, kad Europa gali užtikrinti jų teises ir laisves.“

Grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Arno Metzler išreiškė viltį, kad „pirmininkaujanti Austrija gins humanizmą ir užtikrins, kad mes dirbtume ranka rankon. Migracija tėra vienas iš aspektų, tačiau mes turime vieningai dirbti ir kitais klausimais, tokiais kaip skaitmeninė prekyba, laisvoji prekyba, piliečių dalyvavimas ir daugiametė finansinė programa.“

Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk pabrėžė, kad Europa, be kita ko, paremta vertybėmis, dėl kurių nediskutuojama. Jis teigė: „Europa vis dar kryžkelėje. Mes turime aiškiai pareikšti, kuria kryptimi norime judėti. Šengeno erdvės suardymas atneštų pragaištingų pasekmių verslui ir visiems piliečiams.“

Gernot Blümel pasisakė už planuojamą migracijos centrų už Europos ribų kūrimą: „Kol bus palikta galimybė sėsti į laivą tikintis, jog Europa priims, tol žmonės ir toliau žus Viduržemio jūros vandenyse.“ (sma)