Perėjimas prie skaitmeninių technologijų ES turėtų būti grindžiamas pagarba ES vertybėms ir paremtas tvirtesne socialine politika, siekiant užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje. Liepos mėnesį įvykusioje plenarinėje sesijoje EESRK teigė, kad naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis turi galėti pasinaudoti visa Europos visuomenė: dirbantieji, įmonės ir piliečiai.

Savo nuomonėje ES perėjimo prie skaitmeninės darbo aplinkos valdymo koncepcijos, parengtoje ES Tarybai pirmininkaujančios Austrijos prašymu, Komitetas išvardija nemažai prioritetų ES, turinčių užtikrinti galimybę pasinaudoti skaitmeninimo nauda. Jie apima Europos darbuotojų kvalifikacijos užtikrinimą, socialinės apsaugos sistemų stiprinimą ir įvairovės darbo vietoje užtikrinimą, kad, pavyzdžiui, skaitmeniniuose sektoriuose nebedominuotų vyrai.

Tačiau EESRK įspėja, kad tik 0,3 proc. visų ES viešųjų išlaidų skiriama investicijoms į socialinę politiką, ir pažymi, kad jas reikėtų padidinti.

EESRK pakartoja savo paramą požiūrio „valdo žmogus“ (angl. Human-in-command) taikymui skaitmeninimo procese ir skatina plėtoti socialiniu požiūriu atsakingą dirbtinį intelektą, kuris tarnautų visuomenės labui.

„Nepakankamos žinios apie tai, kaip veikia algoritmai ir kaip jie generuoja sprendimus, kurių žmonės negali kontroliuoti, kelia didžiulių problemų ES ir esminių klausimų dėl visuomenės, kurioje norime gyventi“, – daro išvadą EESRK. (ll)