Gianluca Brunetti – naujasis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) Gianlucą Brunetti, buvusį Komiteto žmogiškųjų išteklių ir finansų direktorių, paskyrė savo naujuoju generaliniu sekretoriumi nuo 2018 m. lapkričio 14 d.

G. Brunetti pradėjo savo karjerą Europos Taryboje Strasbūre ir Briuselyje (1986–1991 m.) 1991 m. jis perėjo į Europos Parlamentą, o 2010 m. pradėjo dirbti EESRK. Università degli Studi di specializavosi ES teisės ir politikos srityje ir įgijo politikos mokslų laipsnį. Naujasis EESRK generalinis sekretorius yra tikras europietis, Europos kūrimui paskyręs daugiau kaip 30 metų. Jis aistringas šachmatų ir dramos mylėtojas.

G. Brunetti gimtoji kalba yra italų, jis laisvai kalba prancūzų, anglų ir ispanų kalbomis.