Finansinių paslaugų populiarinimas tarp vartotojų

Skaitmeninės tarpvalstybinės finansinės paslaugos labai nepopuliarios tarp Europos vartotojų – jie vis dar linkę palaikyti fizinius ryšius su nacionaliniais mažmeniniais bankais. Reikia daugiau pastangų, kad Europos vartotojai galėtų geriau pasirinkti aiškiai suprantamus produktus ir įperkamas paslaugas, taip pat užtikrinti didesnį tarpvalstybinių sandorių saugumą ir patikimumą. Tai buvo pagrindinės išvados, prie kurių buvo prieita per rugsėjo 26 d. EESRK vykusias diskusijas.

Renginį Europos finansų sektoriaus dėmesio centre – vartotojai suorganizavo EESRK Vidaus rinkos skyrius (INT), bendradarbiaudamas su Europos mažmeninių finansinių paslaugų forumu (angl. ERFF). Jame dalyvavo EESRK nariai Ariane Rodert (INT skyriaus pirmininkė) Petru Sorin Dandea (nuomonės dėl „FinTech“ srities veiksmų plano pranešėjas), Carlos Trias Pintó (nuomonių dėl tvaraus finansavimo veiksmų plano ir reglamento dėl informavimo ir konsultavimo pranešėjas ir nuomonės dėl vartotojams skirtų finansinių paslaugų veiksmų plano bendrapranešėjis), vartotojų atstovai Evangelia Kekeleki ir Claude Mader, Europos Parlamento nariai Othmar Karas ir Molly Scott Cato, Europos Komisijos Vartotojų politikos skyriaus vadovas Renatas Mažeika, ERFF ir vartotojų organizacijų atstovai, valstybių narių tarnautojai ir kiti dalyviai.

Diskusijos vyko dviejose grupėse, svarsčiusiose šias temas:

  • Vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo atvejai,
  • Skaidrumo ir pasitikėjimo didinimas kuriant tvarią ateitį.

Dalyviai sutiko, kad Europos vartotojams nepriimtinas visiškas suskaitmeninimas, nes jiems vis dar labai svarbus fizinis ryšys. Iki šiol tarpvalstybiniais finansiniais sandoriais naudojasi tik 7 proc. vartotojų. Pasitikėjimo trūkumą dar labiau sustiprina nevienodas ES vartotojų apsaugos teisės aktų perkėlimas į skirtingų Europos valstybių nacionalinę teisę. Konferencijoje prieita prie išvados, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama vartotojams, nes jiems finansų sritis vis dar mažai pažįstama.

Pirmoji diskusijų grupė pabrėžė, jog siekdamos, kad bendroji skaitmeninė rinka taptų realybe, valstybės narės turėtų geriau informuoti savo piliečius apie kibertnetinio saugumo ir duomenų apsaugos potencialą ir riziką. Ji atkreipė dėmesį į būtinybę skatinti pasitikėjimą konsultuojant vartotojus apie jų teises ir užtikrinant galimybę nesunkiai gauti žalos atlyginimą, nes 74 proc. iš 48 000 Europos vartotojų centrų tinklui (ECC-Net) pateiktų pagalbos prašymų yra susiję su elektronine prekyba.

Kalbėtojai pažymėjo, kad „FinTech“ suteikia galimybių užtikrinti didesnę konkurenciją ir mažesnes kainas vartotojams, tačiau išreiškė susirūpinimą dėl automatizuoto konsultavimo, dirbtinio intelekto bei didelių duomenų rinkinių naudojimo ir finansinių platformų veikimo.

Grupė pabrėžė, kad remiantis Komisijos pasiūlymu gali būti sukurta antrinė neveiksnių paskolų rinka, o tai kelia didelį pavojų vartotojams, kurie jau sumokėjo didelę finansinės krizės kainą. Finansinės konsultacijos paskatino vartotojus tikėtis, kad jie galės pasirinkti tinkamus finansinius produktus, tačiau duomenys rodo, kad iš visų sektorių finansinės paslaugos užima pačią paskutinę vietą vartotojų pasitikėjimo ir pasitenkinimo požiūriu.

Antroji diskusijų grupė nurodė, kad tvarus finansavimas yra tvarios ekonomikos pagrindas, nes tyrimai atskleidė, kad 70 proc. investuotojų rūpi aplinka. Pabrėžta, kad vertinimo agentūros, kurios vertina finansinių produktų kokybę, taip pat turėtų pateikti aiškios informacijos apie investicijų panaudojimą.

Viena iš pateiktų rekomendacijų – apibrėžti paprastus, palyginamus ir skaidrius populiariausius produktus, teikiamus vartotojams visoje ES per įvairias skaitmenines platinimo sistemas, taip skatinant vartotojus pasitikėti šiais produktais.

Kalbiniai ir teisiniai skirtumai, didesni mokesčiai ir galimybės naudotis tam tikromis finansinėmis paslaugomis ir produktais nesuteikimas nerezidentams, mokesčių skirtumai, valiutos keitimo rizika ir pan. – visa tai kliūtys, kurias būtina šalinti. Atsižvelgiant į tai, kad 60–70 proc. vartotojų nesutinka, kad jų duomenys būtų atskleisti tretiesiems asmenims, pabrėžta būtinybė, kad skaitmeniniai platinimo kanalai taikytų technologinio neutralumo, proporcingumo ir vientisumo principus. (dm)

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: EESRK nariai Carlos Trias Pintó, Ariane Rodert ir Michael Ikrath, Europos Parlamento narys Othmar Karas ir ERFF atstovė Fiona Murray.