Luca Jahier: „Europa turi būti tvari arba jos tiesiog neliks.“

Aukšto lygio konferencijoje dėl darnaus vystymosi tikslų ir iniciatyvų tvarioms pasaulinėms vertės grandinėms, kurią bendrai surengė EESRK, Europos Komisija ir Nyderlandų ekonomikos ir socialinių reikalų taryba, Luca Jahier pažymėjo, kad tvariai ekonomikai alternatyvų nėra: „Europa turi būti tvari arba jos tiesiog neliks.“

Spalio 30 d. įvykusioje konferencijoje dalyvavo verslo, profesinių sąjungų, NVO ir profesinių organizacijų atstovai iš visos Europos. Įžanginiame posėdyje taip pat dalyvavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans ir Nyderlandų užsienio prekybos ir vystomojo bendradarbiavimo ministrė Sigrid Kaag.

Viena pagrindinių konferencijos išvadų – bendra atsakomybė už darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą tenka pilietinei visuomenei, ES, valstybių narių valdžios institucijoms ir privačiajam sektoriui. Ekspertai taip pat sutiko, kad, siekiant didinti privačių įmonių ir piliečių dalyvavimą, nepaprastai svarbu derinti reguliavimo priemones ir paskatas savanoriškoms iniciatyvoms pritraukti. (dgf)