Kaip remti įmones skaitmeniniame amžiuje. MVĮ skaitmeninimas

parengė EESRK Darbdavių grupė

Žinių stoka, nepakankamai išvystyta infrastruktūra, didelės investicinės sąnaudos, taip pat kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ir įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktis – tai tik keletas sunkumų, su kuriais susiduria MVĮ, bandydamos pasinaudoti skaitmenine revoliucija. Konferencijos „Kaip remti įmones skaitmeniniame amžiuje. MVĮ skaitmeninimas“ dalyviai pabandė nustatyti galimas kliūtis ir pasiūlyti, kaip jas įveikti ateityje. Renginys įvyko 2018 m. spalio 24 d. Vienoje (Austrija).

„Negalime užmerkti akių į skaitmeninę transformaciją, turime užtikrinti, kad visos mūsų bendrovės galėtų pasinaudoti šiuo procesu“, – sakydama įžanginę kalbą teigė Austrijos federalinių ekonomikos rūmų pirmininko pavaduotoja ir Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijos (UEAPME) pirmininkė Ulrike Rabmer-Koller. Ji paaiškino, kad UEAPME kaupia geriausios MVĮ skaitmeninimo praktikos ES pavyzdžius, kad suteiktų pakankamai informacijos įmonėms.

Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk pabrėžė, kad skaitmeninimas MVĮ vis labiau reikalingas. Pusė MVĮ skaitmeninimą vertina kaip galimybę išplėsti savo produktų ir paslaugų portfelį. Tokia pat jų dalis mano, kad skaitmeninimu remiami nauji verslo modeliai. 79 proc. MVĮ skaitmeninimas suteikia galimybę optimizuoti produktus.

MVĮ stebi skaitmeninimo paskatintus pokyčius, tačiau daugelis jų dar negali nustatyti, kokių galimybių jis atveria konkrečiai jų atveju. Sparčiai vykstanti skaitmeninė revoliucija suteikia daug tobulinimo galimybių visuose ekonominės veiklos, t. y. amatų ir transporto, sektoriuose.

Be to, būtų naudinga toliau paprastinti elektronines įmonių, taip pat viešųjų paslaugų ir įmonių tarpusavio operacijas. Šiuo klausimu Europos Komisijos atstovas pažymėjo, kad MVĮ daug galimybių suteikiama eIDAS reglamentu (Reglamentas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo).

Nepakankami skaitmeniniai įgūdžiai – dar vienas MVĮ skaitmeninimą stabdantis veiksnys. Austrijoje gerai išvystytas dualinis švietimo modelis galėtų padėti iš dalies išspręsti šį klausimą. Įmonės ir mokyklos gali padėti pritaikyti mokymo programas prie rinkos poreikių nustatydamos naujas su skaitmeninimu susijusias profesijas ir parengdamos tinkamas pameistrystės programas.

Konferenciją bendrai surengė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbdavių grupė ir Austrijos federaliniai ekonomikos rūmai. (lj)