Nauji migracijos ir sienų valdymo fondai daugiausiai dėmesio turėtų skirti migrantų integracijai

EESRK remia naują prieglobsčio ir migracijos fondą ir fondą sienų ir vizų valdymui. Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje, kurią parengė Giuseppe Iuliano, Komitetas pritaria Komisijos sprendimui padidinti biudžetą abiem politikos sritims, bet laikosi nuomonės, kad žodis „integracija“ turėtų išlikti migracijai skirto fondo pavadinime ir kad turėtų būti parengtos teisėto patekimo į ES nuostatos.

„Susirūpinimą kelia tai, kad iš Prieglobsčio ir migracijos fondo pavadinimo pašalinus žodį „integracija“ gali būti suprasta, kad šiam klausimui skiriama mažiau dėmesio“, – sakė G. Iuliano. „Nepamirškime, kad vienodas požiūris ir kovos su diskriminacija politika yra Europos politikos, įskaitant susijusią su trečiųjų šalių piliečių integracija, ramsčiai“, – pridūrė jis. – Manoma, kad į Prieglobsčio ir migracijos fondo pavadinimą reikia sugrąžinti žodį „integracija“, nes įtrauktis yra valstybių narių uždavinys.“

Be to, Komisijos pasiūlyme daugiausiai dėmesio skiriama konkrečiai į pasienio kontrolės punktus neteisėtai atvykstantiems asmenims, nenurodant jokių įprastų patekimo į ES kanalų. Taip pat nepateikiama konkrečių nuorodų į pagrindinių teisių apsaugą pasienio kontrolės punktuose. Komitetas patvirtina teisę į prieglobstį ir ragina parengti bendrą migracijos politiką numatant priemones, kurios padėtų užtikrinti teisėtą ir tvarkingą migraciją. Bendroje Europos migracijos sistemoje mums reikalinga pažanga ir naujovės. Todėl turime reformuoti Dublino sistemą. (mp)