Ar ES pagaliau ėmėsi kurti socialinę Europą?

Darbuotojų grupė

Europos socialinių teisių ramsčiui skirtas praktinis seminaras, 2018 m. spalio 12 d. surengtas Sankt Peltene

Šio kartu su Žemutinės Austrijos Darbo rūmais Sankt Pelteno darbuotojų centre surengto praktinio seminaro metu buvo aptartas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas.

Renginyje, į kurį atvyko maždaug 80 dalyvių, diskutavo EP narė Evelyn Regner, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD skyriaus vadovas Egbert Holthuis, socialinių partnerių organizacijų atstovai ir regionų politikai. EESRK atstovavo Gabriele Bischoff ir Jukka Ahtela. Savo pagrindiniame pranešime Gabriele Bischoff pabrėžė: „Praėjusiais metais pasirašydamos Geteborgo deklaraciją valstybės narės ir ES institucijos įsipareigojo panaikinti socialinį susiskaidymą ir socialinį dempingą Europoje. Reikia užtikrinti lygias galimybes ir galimybes įsidarbinti, sukurti tinkamas darbo sąlygas ir visur užtikrinti socialinę apsaugą ir socialinę įtrauktį. Laikas nelaukia. Atsižvelgiant į „Brexit’ą“, Prezidento D. Trumpo pareiškimus ir dešiniosios pakraipos populistų ir nacionalistų sustiprėjimą daugelyje Europos šalių, teigiamą Europos projektą sukurti reikėjo jau anksčiau.“

Savo kalboje Jukka Ahtela pabrėžė Europos socialinio modelio svarbą. Jo nuomone, socialinėje srityje ES galėtų daryti poveikį, visų pirma, rengdama teisės aktus, rekomendacijas ir užtikrindama bendradarbiavimą. Tačiau akivaizdu, kad reikia siekti viena nuo kitos neatsiejamos ekonominės ir socialinės konvergencijos. Jis taip pat pabrėžė socialinio dialogo svarbą sprendžiant Europai kylančias problemas, pavyzdžiui, susijusias su naujomis užimtumo formomis ir darbo ateitimi. (mg)

Nuotraukoje: iš kairės į dešinę Egbert Holthuis (Europos Komisija), Evelyn Regner (EP narė), Thomas Wieser (Žemutinės Austrijos Darbo rūmų prezidentas), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (Austrijos federalinių darbo rūmų ES ir tarptautinių reikalų skyriaus vadovas), Bettina Heise (Žemutinės Austrijos Darbo rūmų direktorė), Réne Pfister (Žemutinės Austrijos žemės parlamento narys, socialinės politikos ekspertas).