EESRK pateikė naujų idėjų, kaip gerinti ES ekonomikos valdymą

EU economic governance

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) spalio mėn. priėmė nuomonių dėl ES ekonomikos valdymo rinkinį, kuriame ES politikos formuotojams pateikiama naujų idėjų, skirtų šiuo metu vykstančioms diskusijoms dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) stiprinimo bei kito Europos semestro proceso.

Nuomonėse EESRK pritaria Komisijos pasiūlymams naujame ES biudžete (2021–2027 m.) sukurti Reformų rėmimo programą ir Europos investicijų stabilizavimo priemonę (EISP). Tai būtų sveikintinas žingsnis siekiant gerinti ES ekonominę integraciją ir valdymą.

Vis dėlto būtų naudinga stebėti struktūrinių reformų, įgyvendinamų naudojant Reformų rėmimo programos lėšas, ir į programą įtraukti europinės svarbos projektus. Šios naujos priemonės sėkmė priklausys nuo nuoseklaus tam tikrų klausimų, būtent struktūrinių reformų apibrėžties, jų įvertinimo procedūrų ir lėšų išmokėjimo sąlygų, .

EESRK taip pat išreiškia susirūpinimą dėl . Ji gali būti nepakankama, kai sukrėtimą patiria dvi valstybės narės ar daugiau jų. EESRK mano, kad nustačius nedarbo lygį kaip vienintelį pagalbos aktyvavimo kriterijų gali sumažėti priemonės taikymo savalaikiškumas ir veiksmingumas.

Kiti papildomi kriterijai galėtų dar anksčiau parodyti, kad artėja didelis sukrėtimas. Tai leistų pradėti teikti pagalbą prieš įvykstant tokiems dideliems sukrėtimams. EESRK taip pat rekomenduoja toliau plėtoti EISP ir išnagrinėti, kaip galėtų veikti visos ES draudimo sistema.

2018 m. euro zonos ekonominės politikos klausimu EESRK ragina euro zonoje laikytis pozityvios bendros fiskalinės krypties. Didesnės investicinės išlaidos einamosios sąskaitos perteklių turinčiose šalyse būtų ekonominės politikos būtinybė. Kitas ekonominės politikos prioritetas turėtų būti palankios aplinkos verslo investicijoms ir inovacijoms kūrimas, taip pat netikrumo dėl darbo santykių, skurdo ir nelygybės mažinimas. (jk)