Klimato kaitai reikėtų skirti 40 proc. ES biudžeto

Šia savo nuomone dėl Europos kovos su klimato kaita finansavimo pakto EESRK siekia, kad būtų numatytas finansavimas pertvarkos procesams, kurie būtini ES ekonomikos ekologizavimui. Komitetas teigia, kad 40 proc. ES biudžeto reikėtų skirti kovai su klimato kaita ir jos padariniais.

„Klimato kaita yra viena didžiausių grėsmių žmonėms ir mūsų planetai. Tačiau mes įžvelgiame ir galimybių, kurios susijusios su būtinybe keisti Europos ekonomiką taip, kad ji taptų tvari. Tai pasiektume Europoje veikdami drauge“, – teigia Rudy de Leeuw.

Kasmet Europoje kovai su klimato kaita ir jos poveikiu reikia skirti 1 115 milijardų EUR. Kovos su klimato kaita finansavimo paktui reikia aiškaus ir nuspėjamo Europos politikos pagrindo. Daugiametė finansinė programa (2021–2027 m.) turi skatinti tvarų ekonomikos vystymąsi ir kokybiškų darbo vietų kūrimą. ES biudžeto dalį, skiriamą kovai su klimato kaita ir jos padariniais, reikėtų padidinti iki 40 proc.

Reikėtų pagalvoti apie tai, kad EIB taptų tvarų vystymąsi finansuojančiu banku, daugiausia lėšų skiriančiu energetikos pertvarkai, ekologiškam judumui ir inovacijoms. EESRK pritaria suvienodintos ES klasifikavimo sistemos (taksonomijos) kūrimui, kad būtų galima skatinti tvarius projektus ir investicijas, kurios teigiamas ekologinis ir ekonominis poveikis yra didžiausias.

„Žaliasis ženklas“ turėtų būti suteiktas investicijoms, kurios atitinka ES taksonomiją ir griežčiausius tvarumo standartus. Reikia skatinti žiedinę ekonomiką ir investicijas į pastatų energetinį efektyvumą. Be to, kiekviename laisvosios prekybos susitarime socialinės ir aplinkos apsaugos sąlygos turėtų būti sutvirtintos privalomu įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą.

„Esame įsitikinę, kad ilgainiui tik tie, kurie ekologizuos savo ekonomiką, išsilaikys pasaulio rinkos viršūnėje. Mes, europiečiai, galime tapti šio proceso lyderiais.“ (sma)