EESRK ragina sparčiai, tačiau laipsniškai pereiti į tvarią ekonomiką

ES įsipareigojo siekti ne tik socialinių tikslų, bet ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų, tausiau išteklius naudojančios ir tvarios ekonomikos. Šių įsipareigojimų finansavimas, atsižvelgiant į aplinkos, socialinius ir valdymo kriterijus, yra didžiulis investicinis iššūkis.

EESRK mano, kad valstybės narės turi sukurti bendrą Europos tvarumo pagrindą, kad pereinant į tvarią ekonomiką būtų užtikrinta finansinės sistemos parama. Todėl Komitetas labai remia Komisijos tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą, rekomenduodamas jį įgyvendinti sparčiai, tačiau laipsniškai. Siūlomas planas taps dideliu postūmiu atkuriant pasitikėjimą finansų rinkomis ir nukreipiant sutaupytas lėšas tvarioms investicijoms į realiąją ekonomiką.

Nors EESRK pripažįsta svarbų finansų rinkų dalyvių vaidmenį šiame pertvarkos procese, jis pabrėžia, kad sistema veiks tik tada, jeigu bus įtraukta visa visuomenė.

Būtų prasminga pertvarką pradėti sukuriant ES tvarumo taksonomiją, taip pat mažo anglies dioksido kiekio lyginamuosius standartus. Taksonomija turėtų būti dinamiška ir atsižvelgti į verslo realijas. Galiausiai reikėtų propaguoti taksonomiją visame pasaulyje ir įtraukti ją į ES teisę vienodai ir vienu metu visose valstybėse narėse. Reikia imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad taksonomija būtų nuolat peržiūrima ir atnaujinama.

Nors EESRK sutinka, kad pradėti reikia nuo riboto sričių ir teisinių įsipareigojimų skaičiaus, pirmiausia ir svarbiausia – nuo aplinkos veiksnių konfigūravimo ir įvedimo, Komitetas teigiamai vertina tai, kad nuo pat pradžių buvo numatytos būtiniausios socialinės ir valdymo garantijos. Vėliau reikėtų išplėsti pradinę taksonomiją ir teisinius įsipareigojimus, kad jie ateityje apimtų socialinio tvarumo ir valdymo tikslus.

EESRK teigiamai vertina siūlomas patikėtinio pareigas finansų rinkos dalyviams. Tai leis galutiniams investuotojams suderinti savo investavimo sprendimus su savo tvarumo prioritetais.

Daugiau informacijos: ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)