Ch. Stylianides: „rescEU“ yra tik pirmas civilinės saugos mechanizmo atnaujinimas

Atsižvelgiant į dramatišką klimato kaitos poveikį EESRK paragino ES institucijas priimant „rescEU“ pasiūlymą numatyti tolesnes bendras priemones ir politiką, kuri leistų veiksmingiau ir efektyviau reaguoti į nelaimes.

Spalio 18 d. EESRK savo pasiūlymus dėl ES civilinės saugos reagavimo priemonės – „rescEU“ – stiprinimo išdėstė už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingam Komisijos nariui Christosui Stylianidesui.

Ch. Stylianides pabrėžė, kad EESRK nuomonė yra svarbi, nes atspindi Europos piliečių požiūrį, ir pabrėžė, kad „naujasis „rescEU“ yra pirmasis ES civilinės saugos mechanizmo atnaujinimas, kuris turėtų užpildyti dabartinio reagavimo į nelaimes spragas ir daug dėmesio skirti prevencijai. Jis papildys, o ne pakeis nacionalines sistemas“.

Komisijos narys teigė, kad pasiūlymas neturi apsiriboti vien reagavimu į nelaimes, juo reikėtų siekti, kad tokioms nelaimėms būtų pasirengta.

Komisijos nario nuomone, „rescEU“, kuriuo parodomas Europos solidarumas, yra vertinga priemonė, padėsianti rasti ryšį su europiečiais.

„Pastarųjų metų patirtis parodė, kad dabartinio ES civilinės saugos mechanizmo, sistemos, kuri paremta savanorišku valstybių narių indėliu, nepakanka, kad būtų galima reaguoti į dideles nelaimes“, – sakė EESRK pranešėjas Dimitris Dimitriadis. – Mums reikia mokyti ir ruošti visas kartas, pradedant nuo vaikų ir tęsiant šį darbą su vyresniais, kaip elgtis didelių nelaimių atveju. Mums taip pat reikia bendro mechanizmo visai Europai.“

EESRK mano, kad reikia parengti bendrus principus ir gaires, sukurti bendrą šiuolaikišką teisėkūros pagrindą išankstinio perspėjimo sistemoms, savanoriškai veiklai ir institucijų dalyvavimui visais civilinės saugos institucijų lygmenimis. Taip pat reikia nutarti, kokius asignavimus prevencinėms priemonėms valstybės narės turėtų numatyti savo biudžetuose. (sma)