EESRK: Komisija turi siekti įtraukios skaitmenizacijos

Komisijos parengta Skaitmeninės Europos programa yra žingsnis teisinga kryptimi, nes pripažįstama skaitmeninių įgūdžių svarba, tačiau programa galėtų būti labiau susieta su socialinėmis realijomis. EESRK narių Norbert Kluge ir Ulrich Samm parengtoje ir spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui ir pažymi, kad skaitmeninimo procesas Europoje turi būti įtraukus, o „skaitmeninis dividendas“ turi būti lygiai paskirstytas taikant tinkamas politikos priemones.

„Kadangi skaitmeninimas daro poveikį visiems žmonėms ir visoms gyvenimo sritims, nepaprastai svarbu, kad visi ES pajustų šio proceso naudą“, – teigia N. Kluge. – Skaitmeninimo procesas Europoje turi būti įtraukus. Iš piliečių negali būti atimta galimybė pajusti skaitmeninį progresą dėl tokių veiksnių kaip lytis, socialinė padėtis, žemesnis išsilavinimas, kvalifikacija, skaitmeniniai įgūdžiai, kilmė, amžius ar negalia.“

Skaitmeninės žinios ir įgūdžiai yra būtini ir programoje buvo pripažinti reikšmingu elementu. Labai svarbu padėti įmonėms, darbuotojams ir vartotojams įsigyti ir naudoti tiek bazines, tiek pažangiausias skaitmenines technologijas. Mokymą galėtų užtikrinti regionuose įsteigti skaitmeniniai inovacijų centrai. „Mes teigiamai vertiname Europos kompetencijos ženklą skaitmeninių inovacijų centrams, siekiant skatinti tarpusavio jungtis ir užtikrinti, kad būtų suteikiami ne tik aukšto lygio ir pažangūs skaitmeniniai įgūdžiai, bet ir baziniai gebėjimai“, – pabrėžė U. Samm.

2018 m. birželio mėn. Europos Komisija pristatė 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programą, kuria siekiama sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, padaryti Europą skaitmenizacijos lydere ir padidinti jos ekonominę galią ir konkurencingumą pasaulyje. (mp)