EESRK pritaria valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių išbandymui rinkose, tačiau ragina sukurti tvirtesnę naujai finansinei priemonei palankią sistemą

SBBS

Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai gali prisidėti prie bankų ir kitų finansų subjektų valstybės obligacijų portfelių didesnio diversifikavimo ir rizikos sumažinimo. Tai galėtų turėti teigiamo poveikio finansų sistemos stabilumui ir atsparumui ir pagerinti finansų rinkos integraciją.

Todėl EESRK remia Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant sukurti palankią sistemą, leidžiančią rinkai kurti valstybės obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius. Komitetas pritaria tam, kad būtų sukurti ir rinkose išbandyti valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai, tačiau kartu ragina atsakyti į daug pasiūlyme neatsakytų klausimų. 

„Vienintelis būdas įsitikinti, ar bankai ir investuotojai iš tikrųjų domisi valstybės obligacijomis užtikrintais vertybiniais popieriais, yra jų išbandymas“, – sako nuomonės šia tema pranešėjas Daniel Mareels. Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai galėtų padėti toliau silpninti glaudžią bankų ir jų buveinės valstybių sąsają. Nuo pastarosios finansų krizės pradžios EESRK ragino imtis papildomų veiksmų šiam tikslui pasiekti.

Tačiau bus svarbu užtikrinti siūlomos sistemos aiškumą, veiksmingumą ir efektyvumą ir, nors EESRK sutinka su daugeliu pasiūlymo aspektų, kitus reikėtų sustiprinti, pavyzdžiui, EVPRI vykdoma stebėsena turi būti griežtesnė ir prasidėti anksčiau, jeigu specialios paskirties subjektams bus leista patiems kontroliuoti valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių pagrindinių portfelių sudėtį.

Be to, yra nemažai neatsakytų klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti, nepamirštant išanalizuoti, ar valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai būtų veiksmingi bet kokiomis aplinkybėmis; prireiks tolesnių svarstymų, ar valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai turėtų būti siūlomi privatiems santaupų turintiems asmenims ir vartotojams.

Siūloma sistema turėtų būti toliau plėtojama palaikant glaudų dialogą su visais suinteresuotaisiais subjektais. (jk)