Spalio mėnesį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) priimtoje nuomonėje savo iniciatyva Pramonės permainų konsultacinė komisija (CCMI) ragina užtikrinti įtraukų sektorinį perėjimą prie skaitmenizuotos geležinkelių pramonės ir siūlo įgyvendinti Komisijos iniciatyvą siekiant sutelkti reikalingus 100 mlrd. EUR investicijų.

„Norint paspartinti skaitmeninimą, svarbu taip pat paspartinti Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos diegimą, – teigė pranešėjas Alberto Mazzola. – Geležinkeliai galėtų tapti Europos skaitmeninės tapatybės judumo aspekto pagrindu sukuriant reglamentavimo aplinką, kuri skatintų konkurenciją ir inovacijas.“

Techninės ir reglamentavimo sistemos kūrimas taip pat turėtų būti vienas svarbiausių darbotvarkės klausimų. „Europos socialiniai partneriai turi pradėti dialogą, kad galėtų numatyti ir sušvelninti automatizavimo ir skaitmeninimo poveikį ir taip užtikrinti teisingą perėjimą“, – pabrėžė bendrapranešėjis Guy Greivelding.

Be to, pereinant prie skaitmenizuotos geležinkelių sistemos svarbu atsižvelgti į saugumo aspektą ir imtis patikimų kibernetinio saugumo priemonių. Todėl EESRK rekomenduoja užtikrinti glaudesnį ES kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) ir ES geležinkelių agentūros (ERA) bendradarbiavimą šiuo klausimu. (sma)