Mėlynosios bioekonomikos potencialas ES vis dar neišnaudotas. Todėl EESRK rekomenduoja į Europos masto bandomuosius projektus įtraukti vietos suinteresuotuosius subjektus ir mokslo bendruomenę.

ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos prašymu EESRK parengė tiriamąją nuomonę „Mėlynoji bioekonomika“, kuri skirta tausiu atsinaujinančiųjų vandens išteklių naudojimu grindžiamai ekonominei veiklai ir susijusioms žinioms. Nuomonė buvo priimta EESRK spalio mėn. plenarinėje sesijoje.

Pranešėjas Simo Tiainen paaiškino: „Atkūrus jūrų, ežerų ir upių biologinė įvairovę, įmonėms atsivers naujų galimybių. Tam reikalingos technologinės inovacijos ir finansinė parama taikant tinkamas priemones.“

Mėlynajai bioekonomikai ES bendradarbiavimo su Jungtinėmis Tautomis programoje turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys – ji turėtų tapti priemone Paryžiaus susitarimo klimato kaitos tikslams pasiekti. „Prireiks daug pastangų biologinei jūrų ir vidaus vandenų biologinei įvairovei atkurti ir jų CO2 surinkimo galimybėms išnaudoti. Be to, taip galėsime sukurti kokybiškų darbo vietų kaimo, pakrančių ir salų vietovėse“, – baigdamas pasakė bendrapranešėjis Henri Malosse. (mr)