Spalio 30 d. EESRK plenariniame posėdyje vyko diskusija su Europos Sąjungos vyriausiuoju derybininku dėl „Brexit’o“ Micheliu Barnier. Diskusijos metu M. Barnier ragino ES ir JK glaudžiai bendradarbiauti po „Brexitʼo“ atsižvelgiant į tai, kad pirmenybę reikėtų teikti taikai Airijoje ir kad „bendrosios rinkos vientisumas nėra derybų klausimas“.

Michel Barnier EESRK nariams išdėstė savo nuomonę dėl „Brexitʼo“ derybų padėties ir primygtinai pabrėžė, kad Europos Komisija yra pasiryžusi susitarti dėl tvarkingo „Brexitʼo“, nes grėsmė, kad „Brexit’as“ įvyks neratifikavus susitarimo, niekur nedingo. Be to, jis pabrėžė, kad „Brexitʼas“ yra tik etapas, o ne galutinis tikslas ir kad šiuo metu svarbiausias iššūkis yra atkurti ES ir JK bendradarbiavimą, pagrįstą dviem ramsčiais: ekonominiais mainais ir bendradarbiavimu saugumo ir gynybos srityje.

EESRK pirmininkas Luca Jahier pradėjo diskusiją pabrėždamas svarbų pilietinės visuomenės atstovų vaidmenį, kurį jie galėtų atlikti po „Brexitʼo“. „Itin svarbu, kad per 44 metus puoselėti santykiai su Britanijos pilietinės visuomenės organizacijomis būtų ne tik išsaugoti, bet ir sustiprinti; dar reikia nemažai nuveikti ir sunkiai dirbti, tačiau EESRK visada bus jūsų pusėje“, – nurodė Luca Jahier.