Vietos požiūris – EESRK tinklalaidė

1 dalis. Teisinės valstybės principas

Titel 1

Vietos požiūris yra naujas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) parengtas tinklalaidžių ciklas. Jame nagrinėjamos aktualios temos, apie kurias šiuo metu kalba visi, žvelgiant iš pilietinės visuomenės perspektyvos ir įtraukiant vietos suinteresuotųjų subjektų nuomones ir EESRK narių, atstovaujančių jų interesams Briuselyje, vertinimus.

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

„Lygybės visuomenė – tai visuomenė, kurioje nėra žodžio „lytis“ir kurioje kiekvienas gali būti savimi“, – pareiškė JAV žurnalistė ir feministė Gloria Steinem.

Tačiau norėdami tokią visuomenę sukurti, turime dėti dar daugiau pastangų. Nors padaryta pažanga, vyrų ir moterų lygybė tebėra svajonė. EESRK jau daugelį metų didina visuomenės informuotumą šiuo klausimu ir įtraukia jį į darbotvarkę. Nebenorime girdėti paprastų pareiškimų apie gerus ketinimus spręsti lygybės klausimą. Norime, kad būtų priimti politiniai sprendimai šiam tikslui pasiekti.

Turime panaikinti lyčių stereotipus. Privalome priešintis tam tikrų žiniasklaidos priemonių ir religinių ar kitų grupių skleidžiamiems stereotipams. Mūsų reikalavimas – aktyviai siekti lyčių lygybės visose srityse, nes priešingu atveju reikės dar šimtmečio, kad moterų ir vyrų lygybė taptų tikrove.

Įsidėmėtinos datos

2019 m. gruodžio 19 d., Briuselis

16-asis ES vietos patarėjų grupės dėl ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo posėdis

2020 m. rugsėjo 22–23 d., Briuselis

EESRK plenarinė sesija

Trumpai

EESRK surengė pirmąją konferenciją, skirtą teisinės valstybės principui

Lapkričio 5 d. Briuselyje vyko EESRK konferencija Pagrindinės teisės ir teisinė valstybė. ES tendencijos žvelgiant iš pilietinės visuomenės perspektyvos, kuri parodė būtinybę į teisinės valstybės kultūros propagavimą Europoje nedelsiant įtraukti pilietinę visuomenę.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas turi naują logotipą

Naujajame logotipe pavaizduotos trys vijos, simbolizuojančios kompromiso tarp Komiteto trijų grupių dvasią, nes tai svarbiausia EESRK darbe.

Šventiniai sveikinimai

Mieli skaitytojai,

norėtume padėkoti Jums už domėjimąsi 2019 m.: esame nepaprastai dėkingi už kiekvieną patiktuką, pasidalytą ar persiųstą žinutę ir už kiekvieną paskatinimą!

Linksmų Kalėdų ir laimingų 2020-ųjų metų visiems!

EESRK info redakcinė grupė

EESRK naujienos

Europos Parlamentas uždegė žalią šviesą naujajai Europos Komisijai. Ji savo darbą pradeda 2019 m. gruodžio 1 d.

EESRK pirmininko Lucos Jahier pranešimas

Žalia šviesa #vonderleyen komandai: kurkime tvarią Europą jos piliečių labui!

2019 11 27

Šiandien Europos Parlamente vykęs balsavimas pradeda naują Europos erą. Esu įsitikinęs, kad naujoji Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kartu su savo komanda – vykdomaisiais pirmininko pavaduotojais, pirmininko pavaduotojais ir Komisijos nariais – suteiks naują postūmį mūsų žemynui po gegužės mėn. įvykusių Europos Parlamento rinkimų, kurių rezultatai teikia daug vilčių. Piliečiai mums suteikė penkerius metus rytojaus Europai sukurti, todėl neturėtume praleisti tokios galimybės.

„„Brexitʼas“ – tik etapas, o ne galutinis tikslas“

Spalio 30 d. EESRK plenariniame posėdyje vyko diskusija su Europos Sąjungos vyriausiuoju derybininku dėl „Brexit’o“ Micheliu Barnier. Diskusijos metu M. Barnier ragino ES ir JK glaudžiai bendradarbiauti po „Brexitʼo“ atsižvelgiant į tai, kad pirmenybę reikėtų teikti taikai Airijoje ir kad „bendrosios rinkos vientisumas nėra derybų klausimas“.

EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimas atitenka...

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas iš beveik 180 įkvepiančių projektų, kurie dalyvavo 2019 m. pilietinės visuomenės apdovanojimo konkurse, skirtame moterų įgalėjimui ir kovai už lyčių lygybę, atrinko penkis finalininkus.

ES teisės ir pilietybė neturėtų būti parduodamos

Pastaraisiais metais, pasibaigus finansų krizei, keletas ES valstybių narių sukūrė investuotojų pilietybės ir leidimo gyventi schemas, kuriomis siekiama pritraukti investicijų ir padidinti jų pajamas. Remiantis EESRK spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimta nuomone, ši praktika kelia didelį pavojų ir turėtų būti uždrausta visose ES valstybėse narėse.

Darnus vystymasis turi būti vienas pagrindinių Europos ateities prioritetų

Darnus vystymasis turi būti Europos ateities pagrindas. Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje rezoliucijoje, kurią parengė Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw ir Lutz Ribbe, EESRK pataria Europos Komisijai 2020 m. ir vėlesnio laikotarpio darbo programą struktūruoti atsižvelgiant į šį ramstį. Komitetas ragina parengti visa apimančią ES tvarumo strategiją iki 2050 m., kad būtų įgyvendinta JT darbotvarkė iki 2030 m. ir jos 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT), kuriuos Europos Sąjunga įsipareigojo pasiekti iki 2030 m.

„Geostrateginė ir istorinė klaida“

EESRK kritikuoja Tarybos sprendimą nepradėti stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija

Kultūra gali padėti sustiprinti ES

EESRK spalio mėn. plenarinėje sesijoje vyko diskusija tema RenESansas – Europos kultūros vizija.

Pradėdamas diskusiją EESRK pirmininkas Luca Jahier pasidžiaugė, kad Prancūzijos Prezidentas Emmanuel Macron pritarė jo iškeltai Europos renesanso idėjai. „Turėtume nepamiršti, kad prieš tapdamas politine idėja mūsų žemynas buvo kultūros erdvė, o tokia erdvė negali būti vienalytė – jai klestėti padeda įvairovė ir dinamiškumas.“

EESRK ragina imtis iniciatyvų pasinaudoti didžiulėmis mėlynosios bioekonomikos augimo galimybėmis

Mėlynosios bioekonomikos potencialas ES vis dar neišnaudotas. Todėl EESRK rekomenduoja į Europos masto bandomuosius projektus įtraukti vietos suinteresuotuosius subjektus ir mokslo bendruomenę.

EESRK siūlo įdiegti ES patikimų dirbtinio intelekto produktų sertifikavimo sistemą

EESRK mano, kad ES turėtų parengti patikimo dirbtinio intelekto (DI) sertifikatą, kurį turėtų išduoti nepriklausoma įstaiga, patikrinusi, ar produktai atitinka pagrindinius reikalavimus, pavyzdžiui, atsparumo, saugos, taip pat išankstinio nusistatymo, diskriminacijos ar šališkumo nebuvimo. Pasiūlymas buvo pateiktas dviejose neseniai paskelbtose EESRK nuomonėse, kuriose vertinamos Europos Komisijos DI etikos gairės. EESRK mano, kad ES turėtų parengti patikimo dirbtinio intelekto (DI) sertifikatą, kurį turėtų išduoti nepriklausoma įstaiga, patikrinusi, ar produktai atitinka pagrindinius reikalavimus, pavyzdžiui, atsparumo, saugos, taip pat išankstinio nusistatymo, diskriminacijos ar šališkumo nebuvimo. Pasiūlymas buvo pateiktas dviejose neseniai paskelbtose EESRK nuomonėse, kuriose vertinamos Europos Komisijos DI etikos gairės.

EESRK teigimu, ES turėtų tapti blokų grandinės pasauline lydere

Blokų grandinės technologija yra pajėgi pakeisti mūsų visuomenę, tačiau tam būtinas teisinis aiškumas ir tikrumas, taigi, bendras ES požiūris. Tai yra pagrindinė spalio 30 d. priimtos EESRK nuomonės savo iniciatyva mintis. Be to, šioje nuomonėje Europos Komisija raginama pradėti išsamią blokų grandinės iniciatyvą, kad ES taptų pasauliniu autoritetu šioje srityje.

EESRK ragina parengti tokią BŽŪP, kuri padėtų užtikrinti kartų kaitą

ES, šalių vyriausybių ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas ir partnerystė bus labai svarbūs ūkininkaujančių gyventojų kartų kaitai skatinti.

Europos semestras: 2020 metais dėmesį reikia sutelkti į tvarų ir integracinį augimą

EESRK pažymi, kad 2020 m. koordinuojant valstybių narių ekonomikos politiką labai svarbu išvengti recesijos rizikos ir ES ekonomiką nukreipti tvaraus ir integracinio augimo keliu. Tam būtinos didesnės pastangos vykdyti reformas, investicijos, makroekonominio disbalanso procedūros (MDP) laikymasis, taip pat labiau struktūruotas pilietinės visuomenės dalyvavimas Europos semestro procese.

Geležinkeliai turėtų būti sklandaus ir įtraukaus perėjimo į skaitmeninį amžių pavyzdys

Spalio mėnesį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) priimtoje nuomonėje savo iniciatyva Pramonės permainų konsultacinė komisija (CCMI) ragina užtikrinti įtraukų sektorinį perėjimą prie skaitmenizuotos geležinkelių pramonės ir siūlo įgyvendinti Komisijos iniciatyvą siekiant sutelkti reikalingus 100 mlrd. EUR investicijų.

Grupių naujienos

Verslas gali padėti užtikrinti tvarumą!

parengė EESRK Darbdavių grupė

Tvarumas yra svarbus tiek verslui, tiek darbdaviams, kurie yra lemiamas vystymosi veiksnys. Patikima ir tvirta ekonomika yra būtina tvaraus vystymosi sąlyga. Turime ieškoti sprendimų, kurie būtų ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu naudingi. Nors įvairūs suinteresuotieji subjektai tvarumą supranta labai panašiai, jų nuomonės dėl būdų jam pasiekti dažnai skiriasi.

Tvarumas 2020 m. Europos Komisijos darbo programoje

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Skaitmeninimas, klimato kaita, demografija ir globalizacija yra keturi pagrindiniai naujosios Europos Parlamento ir Komisijos kadencijos politiniai prioritetai. Jiems įgyvendinti reikia naujo tvaraus pramonės modelio, kuris užtikrintų teisingą perėjimą prie žiedinės ir žaliosios ekonomikos. Ankstesnė patirtis (pvz., geltonųjų liemenių judėjimas) rodo, kad šios skubiai reikalingos priemonės nesulaukia visuomenės pritarimo, jei jomis neatsižvelgiama į darbuotojus ir jei visa našta tenka tik jiems.

Nauji pavyzdiniai visuomenės modeliai Europoje

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Išrinktajai Europos Komisijos pirmininkei prioritetu pasirinkus lyčių lygybę ir prasidedant ES direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros perkėlimo į nacionalinę teisę etapui, svarbu peržiūrėti lyčių lygybės, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, tėvystės, šiuolaikinių šeimų, prižiūrinčiųjų asmenų, pagalbos neįgaliems šeimos nariams, senėjimo ir demografinių pokyčių sąveiką.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Fotografijų paroda ir filmas užbaigs EESRK 2019 m. kultūrinę veiklą

2019 m. EESRK kultūros programą užbaigs vieno didžiausių Kroatijos pramonės paveldo objektų fotografijų paroda ir provokuojantis filmas, kuriame svetima tampa įprasta.