Penki klausimai Eleonorai Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio 2018 m. spalio 1 d. taps naująja EESRK komunikacijos departamento vadove, šias pareigas perimdama iš Peterio Lindvaldo-Nielseno.

  1. Pradedate eiti naujas pareigas. Kokie, Jūsų nuomone, pagrindiniai Komunikacijos departamento tikslai?

Pagrindinis Komunikacijos departamento tikslas yra sėkmingai vykdyti sudėtingą užduotį – skleisti informaciją apie Komitetą įvairiomis turimomis priemonėmis – labiau tradicinėmis (spaudos pranešimai, informaciniai biuleteniai, brošiūros, kt.) ir naujesnėmis (skaitmeninė leidyba, socialinės medijos, kt.). EESRK ES institucijų kontekste yra unikali institucija ir Komunikacijos departamentas su savo Spaudos, Internetinės informacijos, Vizitų ir Konferencijų skyriais sunkiai dirbs, kad pilietinės visuomenės balsas būtų išgirstas ten, kur jis yra svarbus.

  1. Ką manote apie EESRK matomumo didinimą sprendžiant pagrindinius ES uždavinius 2019 m.?

Tai sunkus ir įdomus laikotarpis Sąjungai – pasiūlymai dėl daugiametės finansinės programos po 2020 m. (EESRK buvo pirmoji institucija, dėl jų parengusi oficialią poziciją), artėjantys Europos Parlamento rinkimai ir horizonte šmėžuojantis „Brexit’as“. Atsižvelgiant į visa tai, svarbus ne tik EESRK matomumas, bet ir jo galimybės atlikti aktyvų ir naudingą vaidmenį per savo narių ir jų vertingo organizacijų tinklo darbą. 

  1. Kokį vaidmenį EESRK turėtų atlikti Europos Parlamento rinkimų kampanijos metu?

Komunikacijos grupė neseniai patvirtino išsamų Europos Parlamento rinkimams skirtą komunikacijos veiksmų planą, kuriame numatyti įvairūs veiksmai ir projektai (nuo jaunimo renginių iki going local vizitų). EESRK unikalumas leis mūsų nariams atlikti ypatingą vaidmenį rengiantis rinkimams, nes jie tuo pačiu metu gali būti tarpininkai (per savo vietos lygmens tinkus), ES ambasadoriai ir netgi nuomonės formuotojai!

  1. Kaip, vadovaudamasi savo ilgamete darbo Komitete patirtimi, apibrėžtumėte realią EESRK stipriąją pusę, palyginti su kitomis ES institucijomis?

Bijau pasikartoti, bet tai Komiteto nariai. Jie – autentiškas organizuotos pilietinės visuomenės balsas.

  1. Koks Jūsų šūkis, pagrindinis principas, kuriuo vadovaujatės savo darbe?

„Klausyk savo širdies, bet nepamesk proto!“ (ehp)