EESRK delegacijos nariai su partneriais iš Albanijos diskutuoja apie socialinį dialogą ir jaunimo politiką

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai rugsėjo 24–25 d. Tiranoje susitiko su Albanijos pilietinės visuomenės atstovais socialinio dialogo padėčiai Albanijoje aptarti ir padiskutuoti apie jaunimo politiką ir jaunimo angažuotumą šioje šalyje.

EESRK Išorės santykių skyriaus (REX) pirmininkė Dilyana Slavova ir EESRK Vakarų Balkanų tęstinio darbo komiteto pirmininkė Dragica Martinović Džamonja vadovavo EESRK delegacijai susitikime su naujai paskirtu ES delegacijos Albanijoje vadovu J. E. Luigi Soreca. Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. galbūt bus pradėtos ES stojimo derybos su Albanija, buvo pabrėžta, kad pilietinė visuomenė, įskaitant jaunimo organizacijas ir socialinius partnerius, turėtų aktyviai dalyvauti visuose stojimo proceso etapuose.

D. Martinović Džamonja dalyvavo dvišaliuose susitikimuose su švietimo, sporto ir jaunimo ministre Lindita Nikolla, finansų ir ekonomikos ministro pavaduotoja, atsakinga už užimtumą ir profesinį rengimą bei mokymą, Dajna Sorensen, Albanijos parlamento pirmininko pavaduotoja Vasilika Hysi, Europos ir užsienio reikalų ministro pavaduotoju Gent Cakaj ir kitais aukšto rango pareigūnais. Šių susitikimų metu D. Martinović Džamonja paaiškino, kad EESRK, kaip organizuotos pilietinės visuomenės atstovo ES lygmeniu, tikslas yra dalytis visoje ES sukaupta gerąja patirtimi ir įgytomis žiniomis, susijusiomis su viešosiomis konsultacijomis ir dalyvavimu sprendimų priėmimo procesuose. Buvo pripažinta Albanijos pastaraisiais metais daugelyje sričių padaryta pažanga, tačiau taip pat buvo pabrėžta, jog būtina toliau nuosekliai įgyvendinti reformas, kad Albanija galėtų judėti narystės link.

Susitikimai buvo surengti ruošiantis 7-ajam EESRK Vakarų Balkanų pilietinės visuomenės forumui, kuris įvyks 2019 m. EESRK Vakarų Balkanų tęstinio darbo komitetas ketina pasidalyti pagrindinėmis šios misijos išvadomis su kitomis ES institucijomis.

EESRK Vakarų Balkanų tęstinio darbo komitetas, kuris posėdžiauja tris kartus per metus, buvo įsteigtas 2004 m. politiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams šiame regione stebėti, pilietinės visuomenės vystymuisi skatinti ir demokratijai regione įtvirtinti. (ks)