Pakeisti euroskepticizmo tendenciją

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Darbuotojų grupės nariai šį mėnesį susirinko Vienoje aptarti Austrijos pirmininkavimo laikotarpio, Europos darbuotojams ir piliečiams kylančių grėsmių ir profesinių sąjungų strategijų joms įveikti.

Rasizmas, ksenofobija, nacionalizmas ir dešiniojo sparno populizmas vis auga. Šias tendencijas skatina jau daugelį metų vykdoma neoliberali politika, kuri kelia vis didesnį visuomenės nepasitenkinimą dėl augančios nelygybės ir skurdo. Nacionalinio solidarumo trūkumas Europos lygmeniu pasireiškė tuomet, kai valstybės narės pasinaudojo visomis galimybėmis, kad susilpnintų Europos socialinę darbotvarkę. Socialinis ramstis, kuris turėjo ištaisyti susidariusią padėtį, pasirodė esąs neveiksmingas ir stokojantis išteklių bei mechanizmų. Be to, kai kurios nacionalinės vyriausybės atvirai abejoja demokratijos pagrindu ir teisine valstybe ir puola pilietinę visuomenę ir profesines sąjungas.

Šiuo kritiniu metu, kai kyla pavojus darbuotojų teisėms ir gyvenimo sąlygoms, Darbuotojų grupės nariai susirinko ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės būstinėje aptarti, ką profesinės sąjungos gali ir turėtų padaryti, kad pakeistų šią padėtį, kol dar ne vėlu. Diskusijoje dalyvavo Austrijos profesinių sąjungų konfederacijos (ÖGB) pirmininkas Wolfgang Katzian, garsus žurnalistas ir istorikas Raimund Löw, buvęs Europos Parlamento S&D frakcijos pirmininkas Hannes Swoboda ir kiti. (ppr)