Dar kartą patvirtinamos Europos vertybės

Pilietinės visuomenės vaidmuo saugant, propaguojant ir stiprinant mūsų vertybių paveldą artėjant Europos Parlamento rinkimams

12-ajame pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminare, kuris lapkričio 22–23 d. vyks Atėnuose, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas į Europos vertybes pažvelgs kaip į Europos paveldo dalį. Europos Parlamento rinkimų išvakarėse bus surengtos trys podiumo diskusijos, kuriose bus aptarti šiuolaikinės Europos iššūkiai ir opiausi klausimai, kaip antai daugiakultūriškumas, mažėjantis solidarumas, augantis nacionalizmas ir liberalių vertybių silpnėjimo tendencija, taip pat klausimas, ką gali padaryti pilietinė visuomenė, kad būtų apsaugota Europa, puoselėjanti savo vertybių paveldą, kurį sudaro pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė.

Tokiam seminarui negali būti geresnės vietos kaip Atėnai Graikijoje, kur tokie filosofai kaip Sokratas, Platonas ir Aristotelis mokė filosofijos, politikos, etikos, estetikos ir daugelio kitų dalykų.