Darbuotojams turėtų būti užtikrinta derama socialinė apsauga neatsižvelgiant į darbo santykių formą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) savo nuomonėje dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl rekomendacijos dėl socialinės apsaugos galimybių įspėjo, kad, nors galimybės naudotis socialinės apsaugos sistemomis yra svarbus sąžiningesnės visuomenės elementas, šios galimybės Europos darbo rinkoje darosi vis labiau ribotos, ypač pagal naujas darbo formas arba savarankiškai dirbantiems asmenims.

EESRK paragino Europos Sąjungoje visais lygmenimis veikiančias institucijas, pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius bendradarbiauti ir atkurti socialinį tvarumą „siekiant platesnio tikslo sukurti vienodas socialines sąlygas, kai kiekvienas pagal tas pačias taisykles ir panašiomis sąlygomis gali naudotis socialine apsauga“.

„ES turi skatinti Europos piliečių lygybę, o mes turime kalbėti apie mūsų visuomenės socialinį tvarumą, – plenariniame posėdyje sakė pranešėja Giulia Barbucci. – Mūsų tikslas – dar kartą patvirtinti Europos socialinį modelį, atkurti pasitikėjimą ES ir taip kovoti su euroskeptiškumo plitimu. Tai gali padaryti poveikį ES ateičiai.“

EESRK paragino valstybes nares išnagrinėti socialinės apsaugos sistemų finansavimo galimybes, kad būtų užtikrintas ne tik šių sistemų tvarumas, bet ir didesnis įtraukumas, sudarant galimybes jomis naudotis pagal naujas darbo santykių formas ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei pažeidžiamoms gyventojų grupėms. (ll)