Ar globalizuotame pasaulyje vis dar įmanomas Europos socialinis modelis?

parengė EESRK Darbdavių grupė

Norint sėkmingai įgyvendinti socialinę politiką, reikia sėkmingos ekonominės politikos. Siekiant užtikrinti, kad Europos socialinis modelis ir toliau būtų tvarus, turime pagerinti jo veiksmingumą ir padidinti Europos našumą. Tokios buvo pagrindinės 2018 m. rugsėjo 27 d. Sopote, Lenkijoje, vykusios diskusijos „Ar globalizuotame pasaulyje vis dar įmanomas Europos socialinis modelis?“ išvados.

„ES gyvena 7 proc. visų pasaulio gyventojų, sukuriama 20 proc. pasaulio BVP ir socialinei apsaugai išleidžiama 40 proc. pasaulio viešųjų išlaidų“, – pabrėžė EESRK Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk. „Vis dėlto atskirties jausmas tarp Europos piliečių auga, kaip ir populizmas“, – sakė jis.

Dalyviai sutarė, kad reikia tikros ekonominės ir socialinės politikos pusiausvyros, bet nesutarė, kaip tą pusiausvyrą reikėtų paskirstyti. BUSINESSEUROPE atstovo Markuso Beyrerio nuomone, pirmenybė ir toliau turėtų būti teikiama konkurencingumo skatinimui. Jis pabrėžė, kad Europos socialinio modelio stiprybė glūdi nacionalinių sprendimų įvairovėje ir šio požiūrio reikėtų laikytis toliau.

„Reikėtų pradėti ekonomines, socialines ir aplinkos apsaugos teises laikyti lygiavertėmis. Socialinės teisės – tai taip pat žmogaus teisės“, – pabrėžė ESBO atstovė Katarzyna Gardaphadze.

Lenkijos įmonės „Work Service“ valdybos pirmininkas Maciej Witucki dalyviams priminė, kad norėdami finansuoti socialines sistemas turime apmokestinti įmones ir darbuotojus, o norėdami gyventojams užtikrinti darbo vietas turime tinkamai juos apmokyti.

Europos socialinis modelis turėtų būti laikomas ne išlaidomis, o investicija. Lenkijos profesinių sąjungų forumo atstovė Dorota Gardias pažymėjo, kad siekiant išsklaidyti darbuotojų, darbdavių ir valstybės tarpusavio nepasitikėjimą, reikia tikro socialinio dialogo.

Kelno Ekonomikos mokslinių tyrimų instituto atstovas Hans-Peter Klös pabrėžė, kad nedidinant Europos našumo būtų sunku išsaugoti Europos socialinį modelį.

Diskusija vyko Europos naujų idėjų forume, kurį surengė Lenkijos konfederacija „Lewiatan“. (jl)