Kova su populizmu – kiekvieno rūpestis

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Du puikūs ginklai kovojant su euroskepticizmu yra ekonominė pažanga ir socialinis stabilumas, tačiau jų nepakanka. 2018 m. spalio 11 d. Feldkirche įvykusioje konferencijoje, kuri buvo surengta bendradarbiaujant su Forarlbergo darbo rūmais, EESRK grupė „Įvairovė Europa“ tyrė, kaip ir kodėl Europos Sąjungoje iškilo populizmas, ir nurodė, kad pilietinė visuomenė gali atlikti pagrindinį vaidmenį kovojant su juo.

Į šį renginį susirinkę EESRK nariai ir Austrijos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai aptarė pagrindinius Europos piliečių veiksmų tarnybos (ECAS) tyrimo „Visuomenė už didmiesčių ribų: pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo priešinantis populizmui“, kurį užsakė grupė „Įvairovė Europa“. Svarbiausias diskusijos klausimas buvo populizmo iškilimas keturiose šalyse ir kiekvienoje jų buvo lyginami du nevienodo ekonominio išsivystymo lygio regionai:

  • Austrijoje – Klagenfurtas-Filachas ir Pietinė Žemutinė Austrija,
  • Prancūzijoje – Dromas ir Ena,
  • Italijoje – Udinė ir Kalabrijos Rèdžas,
  • Lenkijoje – Płocki ir Nowosądecki.

ES turėtų ne tik kalbėti žmonėms, bet ir įdėmiai jų klausytis bei vesti dialogą, – kalbėjo grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Arno Metzler. – Europos pilietinė visuomenė turėtų padėti Sąjungai su jais susisiekti. Mums, kaip EESRK nariams, tenka dviguba atsakomybė: turime aktyviau stengtis sujungti Europos ir nacionalinius lygmenis ir privalome glaudžiau bendradarbiauti. Tik taip galėsime sumažinti nepagrįstą baimę, kuria populistai taip sėkmingai manipuliuoja.“ (cl)