Suprasti Europą savo gimtąja kalba

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete atidaryta paroda „ES kalba jūsų kalba“, skirta pirmojo Europos Sąjungos teisės akto, t. y. Reglamento Nr. 1/58, kuriuo buvo nustatytos ES institucijose vartojamos kalbos, 60-osioms metinėms paminėti. Parodoje išaukštinama Europos daugiakalbystė ir jos turtingumas.

Rugsėjo 19 d. EESRK buvo surengtas parodos atidarymas, kuriame dalyvavo EESRK pirmininkas Luca Jahier ir prancūzų filologė ir filosofė, Académie Française narė ir Prancūzijos nacionalinio mokslinio tyrimo centro direktorė Barbara Cassin. Buvo surengta diskusija apie kalbų vaidmenį Europos Sąjungoje. Ją vedė už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar.

Parodos atidarymo metu Luca Jahier pabrėžė kultūros, kaip „vilties švyturio Europos ateičiai“, vaidmenį Europos integracijos procese. Pasak jo, kalbos priklauso kultūros paveldui ir padeda mums atrasti save. Jos gali „sukelti konfliktus, tačiau taip pat moko klausytis ir vesti dialogą“. Isabel Caño pažymėjo, kad daugiakalbė sistema suteikia piliečiams teisę bendrauti su Europa ir ją suprasti savo gimtąja kalba. „Įvairovė prasideda nuo kalbų“, – kalbėjo ji. Barbara Cassin pabrėžė, kad „vertimas gali padėti pagerinti Europos integracijos kokybę“. Diskusijose taip pat buvo nagrinėjami klausimai apie vertimo raštu sudėtingumą, vadinamosios „globiš“, t. y. visame pasaulyje vartojamos supaprastintos anglų kalbos, vietą ir Europos regionines kalbas.

Parodoje eksponuojami įvairūs stendai, kuriuose pristatoma Reglamento Nr. 1/1958 istorija ir parodoma, kaip laikui bėgant besikeičianti Europos Sąjunga puoselėja pagrindines vertybes, kaip antai lygybę, įvairovę ir daugiakalbystę. Ši paroda, kuri yra surengta bendradarbiaujant su Regionų komitetu, yra viena iš Europos kultūros paveldo metų iniciatyvų. Ji lankytojams bus atvira iki 2018 m. spalio 12 d. (ab/dm)