EESRK pasisako už plataus užmojo ES biudžetą, ne mažesnį kaip 1,3 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)

Per rugsėjo mėn. plenarinės sesijos diskusijas su Güntheriu Oettingeriu (už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingu Komisijos nariu) dėl ES 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos EESRK paragino, atsižvelgiant į Europos Parlamento poziciją, parengti plataus užmojo biudžetą, kuris sudarytų ne mažiau kaip 1,3 proc. BNP. Tokio dydžio biudžetas suteiktų ES priemonių dabartiniams ir būsimiems sunkumams įveikti. Susitarus dėl tvirto biudžeto prieš 2019 m. gegužės mėn. įvyksiančius Europos Parlamento rinkimus, būtų pasiųsta svarbi politinė žinia ir būtų galima nedelsiant pradėti įgyvendinti svarbias išlaidų programas.

EESRK nuomonės šia tema pranešėjas Javier Doz Orrit dėl Komisijos biudžeto pasiūlymo pasakė: „Pritariame ir pasiūlymo struktūrai, ir jame išdėstytiems prioritetams, ir supaprastinimo, lankstumo ir sinergijos priemonėms, tačiau tolesnis išteklių mažinimas, atsižvelgiant į ES ekonomikos būklę, yra nepriimtinas.“

Günther Oettinger ryžtingai pasisakė už planuojamą biudžeto sumažinimą nuo 1,16 proc. iki 1,11 proc. BNP. Šį sprendimą priimti paskatino dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES sumažėjusios pajamos ir kai kurių valstybių narių nenoras mokėti didesnius įnašus. Komisijos pasiūlymas turėjo būti platesnio užmojo, tačiau realistiškesnis, kad galiausiai būtų pasiektas vieningas sutarimas.

EESRK nariai teigė, kad jie jokiais būdais negali pritarti drastiškam sanglaudos politikai arba BŽŪP skirto biudžeto sumažinimui. Abiem politikos sritims turėtų būti palikta bent tiek pat lėšų, kiek yra skirta dabartiniame biudžete.

Komisijos narys apgailestavo dėl biudžeto lėšų šioms programoms sumažinimo, tačiau išreiškė nuomonę, kad tai tinkamas sprendimas. Šios lėšos sumažintos dėl sumažėjusio biudžeto ir naujų politinių prioritetų nustatymo.

Šiuo klausimu EESRK pritaria naujų nuosavų biudžeto išteklių sukūrimui pajamoms padidinti. Komitetas apgailestauja, kad Komisijos pasiūlyme pateikiama tik dalis Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais pasiūlymų.

Susiję teiginiai:

Pirmininkas Luca Jahier

Pranešėjas Javier Doz Orrit