Turi būti uždrausta visa nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ir turi būti apsaugoti visi veiklos vykdytojai

Nesąžiningos prekybos praktika daro neigiamą poveikį ekonomikai, visuomenei ir aplinkai. Maisto tiekimo grandinė yra itin pažeidžiama dėl nesąžiningos prekybos praktikos, kaip pripažino Komisija. Tačiau jos pasiūlymas dėl direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje nėra pakankamai išsamus.

„Maisto tiekimo grandinėje didėja galių koncentracija, nuo kurios labiausiai nukenčia ūkininkai, darbuotojai, MVĮ ir vartotojai. Nepakanka taikyti būtiniausią derinimo metodą. Mums reikalinga visą nesąžiningos prekybos praktiką draudžianti ES teisinė sistema“, – pakartojo Peter Schmidt. Be to, teisės aktai turi būti taikomi ir žemės ūkyje pagaminamiems ne maisto produktams ir pašarams.

EESRK taip pat siūlo griežtinti vykdymo užtikrinimo mechanizmus ir užtikrinti skundo pateikėjo anonimiškumo apsaugą. Vykdymas galėtų būti užtikrinamas taikant specialią kreipimosi į ombudsmeną procedūrą, pateikiant grupės ieškinį ir institucijoms užtikrinant teisės vykdymą. Skundų teikimo procesui palengvinti reikėtų numatyti privalomas rašytines sutartis – tai padidintų sąžiningumą derybose.

Apsaugos aprėpties klausimu EESRK laikosi nuomonės, kad būtina ją išplėsti įtraukiant visus veiklos vykdytojus ES ir už jos ribų, nes net ir tuo atveju, kai nuo nesąžiningos prekybos praktikos nukenčia stambūs veiklos vykdytojai, spaudimą neišvengiamai pajus silpniausi grandinės dalyviai.

Be to, negalima taikstytis su tuo, kad maistas parduodamas už mažesnę kainą nei jo savikaina. „Norime realiai uždrausti prekybos maisto produktais rinkoje parduoti prekes už mažesnę kainą nei jų gamybos sąnaudos, – pabrėžė P. Schmidt. – Gamintojams, kaip ir ūkininkams, turi būti mokama sąžininga ir teisinga kaina. Jie turėtų gauti pakankamai pajamų investicijoms, inovacijoms ir tvariai gamybai.“ (sma)