EESRK pristatyta Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack“

Rugsėjo 20 d. EESRK plenariniame posėdyje Europos piliečių iniciatyvos (EPI) „Minority SafePack“ iniciatoriai pristatė iniciatyvą, kuria siekiama gerinti tautinių ir kalbinių mažumų apsaugą Europoje.

Loránt Vincze penktosios sėkmingos EPI rėmėjų vardu padėkojo EESRK už tai, kad Komitetas buvo pirmoji ES institucija, suteikusi platformą šiai iniciatyvai. 

Iniciatyvos iniciatoriai mano, kad ne visada yra paisoma tautinių ir kalbinių mažumų teisių ir kad neretai mažumų kalboms ir kultūroms net kyla pavojus.

Savo pranešime L. Vincze kritikavo ir pačią EPI priemonę, teigdamas, kad ji yra pernelyg sudėtinga ir brangi eiliniams piliečiams. EESRK taip pat daugelį metų dėl to reiškė nepasitenkinimą, kol galiausiai įtikino Komisiją, kad būtina peržiūrėti šią svarbią piliečių dalyvavimo ES lygmeniu priemonę. Ši peržiūra šiuo metu vyksta ir Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba jau pradėjo oficialias konsultacijas.

Organizatoriai dar nenusprendė, kada oficialiai pateiks savo piliečių iniciatyvą Komisijai. L. Vincze paaiškino, kad, nesant jokių laiko apribojimų, jie pirmiausia susitiks su aukšto lygio ES sprendimus priimančiais asmenimis, kad išsiaiškintų, kokio geriausio rezultato būtų galima pasiekti šia iniciatyva.

EESRK pirmininkas Luca Jahier, kurio vienas iš pirmininkavimo prioritetų yra Europos kultūros paveldas, pripažino didelę iniciatyvos sėkmę pabrėždamas, kad ji parodo, jog europiečiai gali kurti Europos ateitį dirbdami išvien ir kalbėdami vienu balsu.