Dėl 2018 m. EESRK pilietinės visuomenės premijos varžosi projektai iš 27 šalių

#CivSocPrize @EU_EESC

EESRK gavo 148 paraiškas dėl apdovanojimo, kuris šiais metais bus skiriamas už novatoriškas tapatybę, Europos vertybes ir kultūros paveldą Europoje skatinančias iniciatyvas.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), ES lygmeniu atstovaujantis organizuotai pilietinei visuomenei, šių metų konkursą dėl 50 000 EUR premijos paskelbė birželio mėnesį. Kandidatus siūlyti buvo galima iki rugsėjo 7 d. ir šį kartą sulaukta dalyvių iš 27 ES valstybių narių. Tai rodo, kad, palyginti su 2017 m., kai konkurse dalyvavo tik 20 šalių, išaugo pilietinės visuomenės susidomėjimas šiuo apdovanojimu.

2018 m. daugiausia dalyvių yra iš Italijos, kurios atstovai pasiūlė 24 projektus. Po 13 kandidatų yra iš Vokietijos ir Belgijos, 11 – iš Graikijos.

Kandidatų paraiškas vertins 10 ekspertų komisija, o apie rezultatus nugalėtojams bus pranešta lapkričio mėn. pabaigoje. Apdovanojimų ceremonija įvyks 2018 m. gruodžio 13 d. Briuselyje, EESRK plenarinės sesijos metu.

Premija bus skirta ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams.

EESRK Pilietinės visuomenės premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, nacionaliniu, regionų ar Europos lygmeniu. Ji taip pat gali būti skiriama atskiriems asmenims.

Pilietinės visuomenės premija, kurią EESRK teiks jau dešimtą kartą, apdovanojamos ir skatinamos pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis grindžiama Europos sanglauda ir integracija, konkrečios iniciatyvos ir laimėjimai.

Daugiau informacijos apie premiją rasite mūsų interneto svetainėje 2018 m. EESRK pilietinės visuomenės premija. (ll)