Naujasis Komisijos pasiūlymas dėl skaitmeninės rinkos apsaugos MVĮ

Europos Komisijos pasiūlytas naujasis reglamentas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos apsaugos ne tik e. prekybos vartotojus, bet ir – pirmą kartą – MVĮ. Interneto platformose ir paieškos sistemose veikiančios įmonės galės spręsti galimus konfliktus neteisminiu būdu. Ši pažanga akcentuojama Marco Vezzani parengtoje nuomonėje, kuri buvo priimta EESRK 2018 m. rugsėjo 19 d. plenariniame posėdyje.

Komisijos tyrimo duomenimis, 50 proc. interneto platformose veikiančių Europos įmonių patiria problemų. Be to, 38 proc. atvejų su sutartiniais santykiais susijusios problemos lieka neišspręstos, o 26 proc. atvejų jos išsprendžiamos, tačiau nelengvai. Iki šiol Europos teisės aktuose daugiausia dėmesio buvo skiriama įmonių santykiui su vartotojais (B2C) elektroninėje prekyboje apibrėžti, tačiau niekada nebuvo ryžtingai sprendžiamas įmonių ir interneto platformų santykio (B2B) klausimas.

Todėl Komisija, siekdama didesnio sąžiningumo ir skaidrumo, nusprendė peržiūrėdama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją spręsti MVĮ ir interneto platformų verslo santykių klausimą. „Mes palankiai vertiname tai, kad Komisijos pasiūlymas yra pirmasis bandymas sureguliuoti įmonių tarpusavio santykius (B2B) e. prekybos srityje ir apsaugoti verslo klientus, besinaudojančius internetinio tarpininkavimo paslaugomis“, – sakė Marco Vezzani. „Tačiau vien tik šiuo reglamentu neįmanoma išspręsti visų bendrosios skaitmeninės rinkos problemų, – tęsė jis. – Pasauliniai žaidėjai ir verslo klientai, ypač MVĮ, turi skirtingą galią šioje labai dinamiškoje ir sudėtingoje rinkoje. Komisija turėtų nustatyti aiškias ribas ir suinteresuotųjų subjektų santykius ir kovoti su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi.“ (mp)