EESRK ragina taikyti privalomas priemones interneto platformoms siekiant kovoti su dezinformacija

Socialinių medijų platformos turėtų būti atsakingesnės ir laikytis griežtų taisyklių. Komitetas sutinka su Europos Komisija, kad tai būtų didelis žingsnis į priekį kovojant su dezinformacija. Tačiau Komisijos pasiūlyme trūksta praktinių priemonių šiems tikslams pasiekti. Martino Sieckerio parengtoje nuomonėje, kurią EESRK priėmė 2018 m. rugsėjo 19 d. plenariniame posėdyje, EESRK ragina Komisiją patvirtinti privalomas priemones.

Įvairių valstybinių ir nevalstybinių subjektų vykdomos organizuotos dezinformacijos masto didėjimas kelia realią grėsmę demokratijai, kadangi tinkamas demokratijos veikimas priklauso nuo gerai informuotų piliečių, kurie priima sprendimus remdamiesi patikimais faktais ir nuomonėmis.

Viena pagrindinių dezinformacijos problemų yra ta, kad iš esmės neįmanoma patikrinti internetu skleidžiamos dezinformacijos šaltinių tapatybės. Be to, žmonės ir organizacijos, kurie veikia kibernetinėje erdvėje turėdami piktavališkų ketinimų, naudojasi suklastota tapatybe. „Technologijos nėra nei geros, nei blogos, tačiau jos gali būti naudojamos gerais arba blogais tikslais. Svarbu, kas už viso to slypi“, – sakė M. Siecker. „Todėl turime kovoti su dezinformacija tuo pačiu pagrindu ir išnaudoti naujų technologijų teikiamas galimybes, kad informuotume piliečius saugiai ir teisingai“, – baigdamas pasakė jis. (mp)