EESRK pritaria Komisijos pasiūlymams investuoti į pažangų, saugų ir tvarų judumą

2018 m. rugsėjo 20 d. EESRK plenariniame posėdyje EESRK pirmininkas Luca Jahier ir už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc dalyvavo audringoje diskusijoje judumo klausimu. Svarbiausi diskusijos su EESRK nariais klausimai – tinkama gerai veikiančios bendros Europos transporto erdvės reguliavimo sistema, skaitmeninimas sausumos transporto technologijų srityje, geresnis įvairių esamų elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumas ir investavimas į švarią elektros energiją.

2018 m. gegužės mėn. paskelbtu trečiuoju judumo teisės aktų rinkiniu užbaigiama Komisijos plataus masto judumo modernizavimo darbotvarkė. EESRK aptarė ir priėmė nuomones šia tema savo spalio mėn. plenarinėje sesijoje.

„EESRK atidžiai stebėjo visus judumo teisės aktų rinkinius ir aktyviai prisidėjo prie naujos politikos formavimo, – teigė Luca Jahier. – Džiaugiamės, kad Komisija ėmėsi veiksmų įgyvendindama iniciatyvas „Europa kelyje“, kuriomis siekiama iš esmės modernizuoti Europos judumą ir transportą. Pritariame trečiąjam judumo teisės aktų rinkiniui. Sutelksime jėgas, kad investuotume į tvarų, saugų ir pažangų judumą.“

Violeta Bulc pabrėžė, kad trys judumo teisės aktų rinkiniai atspindi Europos Komisijos viziją, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, skaitmeninimui, investicijoms ir inovacijoms. „Mūsų tikslas – užtikrinti, kad Europos judumas būtų saugus, švarus, įtraukus ir veiksmingas“, – sakė ji, o baigdama pridūrė, kad „visų pirma trečiuoju judumo dokumentų rinkiniu siekiama mūsų tikslo – saugaus judumo be eismo įvykiuose žūstančių žmonių, nulinės taršos judumo ir autonominio judumo be dokumentų“. (mp)