EESRK pasisako už tvirtesnę Europos infrastruktūros tinklų priemonę po 2020 m.

Didesnis biudžetas, didesnė tinklų sinergija, nuolatinė techninė parama, dar kartą patvirtintas įsipareigojimas investuoti į elektros energijos projektus ir dvejopo naudojimo civilinė ir karinė infrastruktūra. 2018 m. rugsėjo 19 d. EESRK plenariniame posėdyje, kuriame buvo priimta Aurelio Laurențiu Plosceanu ir Grahamo Watsono kartu parengta nuomonė, EESRK plačiai parėmė naują Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) reglamentą 2021–2027 m. ir nurodė tobulintinas sritis.

Reformavus EITP programą, Europos Sąjunga investuos į transeuropinius transporto, skaitmeninius ir energetikos tinklus. Siekiant skatinti darbo vietų kūrimą ir užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, svarbi šiuolaikiška ir gerai veikianti infrastruktūra, kuri padėtų tarpusavyje sujungti ir integruoti Europos regionus.

„EITP yra viena sėkmingiausių ES programų ir yra strateginės svarbos integruojant vidaus rinką, baigiant kurti energetikos sąjungą, užtikrinant pažangųjį susisiekimą ir ES galimybę sukurti apčiuopiamos pridėtinės vertės piliečiams, socialinei sanglaudai ir įmonėms“, – teigė Aurel Laurențiu Plosceanu. „Neturime leisti valstybių narių ar ES lygmens reguliavimo institucijoms trukdyti sujungti elektros energijos tinklus, pavyzdžiui, įšaldant projektus, kurie yra finansuojami privačiomis lėšomis. Jei norime pasiekti savo klimato tikslus, transeuropiniams tinklams mums prireiks tiek viešojo, tiek privačiojo finansavimo“, – baigdamas pasakė Graham Watson. (mp)